61. Centralny Zlot Młodzieży Palmiry 2021

16 października redakcja gazetki szkolnej Mały Redaktor uczestniczyła

w 61. Centralnym Zlocie Młodzieży Palmiry 2021 organizowanym

przez PTTK. Tegoroczny rajd oprócz uczczenia pamięci poległych

i pomordowanych w czasie II wojny światowej, w tym szczególnie

ofiar pochowanych na Cmentarzu w Palmirach, miał również na celu

przypomnienie 365. rocznicy walk podczas potopu szwedzkiego oraz

190. rocznicy powstania listopadowego 1830 – 1831.

Podczas tegorocznego rajdu podążaliśmy trasą nr 3 –  Laski,

Izabelin, Pociecha, Palmiry. Przemierzając niezwykle piękne  o tej porze

trasy Puszczy Kampinoskiej, zwiedziliśmy m.in. cmentarz wojenny

z 1939 r. oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych

im. Róży Czackiej w Laskach. Zobaczyliśmy tu kaplicę z  XVII-wieczną figurą Chrystusa,

sarkofag Matki Elżbiety Czackiej, założycielki ośrodka w Laskach, oraz poświęconą

jej izbę pamięci. Tu także obejrzeliśmy film o historii i współczesności zakładu dla

ociemniałych. Widzieliśmy też pełen uroku cmentarz z symbolicznym już grobem

Matki Czackiej oraz groby zasłużonych polityków i ludzi kultury, między innymi

Tadeusza Mazowieckiego, Antoniego Słonimskiego, Mariana Brandysa i jego żony

Haliny Mikołajskiej oraz Jerzego Zawieyskiego.  W Truskawiu obejrzeliśmy budynek

Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego, a następnie, podążając  czarnym i zielonym

szlakiem, dotarliśmy na ogromną polanę w Pociesze, gdzie wokół ogniska zgromadzili się

wszyscy uczestnicy rajdu, by odpocząć i posilić się wojskową grochówką.

Tu także odbywały się prezentacje broni, spadochronów, kursy pierwszej pomocy

oraz konkursy wiedzy o Kampinoskim Parku Narodowym. Przedstawiciele naszej gazetki,

uczestnicząc w tych atrakcjach, zdobyli wiele upominków przygotowanych przez organizatorów.

Kolejnym punktem rajdu był udział w uroczystości złożenia wieńców pod pomnikiem

Jerzyków – Powstańczych Oddziałów Specjalnych Jerzyki.

Na zakończenie odbył się nocny przemarsz do Palmir, gdzie na rozświetlonym zniczami

i pochodniami cmentarzu odbył się uroczysty apel poległych.

Barbara Zaremba