Akcja ,,Lato w Mieście ” 2021 – potwierdzenie woli uczestnictwa w akcji – złożenie dokumentów

                                                                                             

Informacje dotyczące akcji ,,Lato w Mieście” 2021

Zapisy do Akcji Lato w Mieście 2021, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl rozpoczęły się 1 czerwca.

Listy zakwalifikowanych dzieci zostały opublikowane 14 czerwca o godzinie 16.00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 15 czerwca od godz. 8.00 do 21 czerwca do godz. 12.00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Opłaty za jeden dzień pobytu dziecka w placówce wypoczynku wynoszą:

  • 10 zł – za wyżywienie
  • 10 zł – za opiekę

Dane do przelewów dla dzieci uczestniczących w akcji w naszej szkole w dniach 2.08 – 13.08.2021:

Dane do przelewu – opłata za wyżywienie:
Matika s. c. Katarzyna Witt, Paweł Ignacak
ul. Czarnomorska 17 m 219, 02-758 Warszawa
numer konta:
03 1090 1014 0000 0001 1958 3322
Prosimy o podanie w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka oraz dopisanie – Akcja ,,Lato w Mieście 2021

Dane do przelewu – opłata za opiekę:
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie
ul. św. Bonifacego 10, 02-914 Warszawa
nr konta:
32 1030 1508 0000 0005 5093 0005
Prosimy o podanie w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka oraz dopisanie Akcja ,,Lato w mieście 2021

Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

Warszawska Akcja Lato w Mieście 2021 jest organizowana w reżimie sanitarnym zgodnie z obostrzeniami wynikającymi z Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku (dokument dostępny pod adresem https://liblink.pl/Ee1KBovR6E

Szczegółowe informacje dotyczące Akcji zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

W naszej placówce akcja ,,Lato w Mieście 2021 będzie prowadzona w dniach: 2.08 – 13.08.2021

Godziny prowadzonych zajęć podczas akcji ,,Lato w Mieście”2021  w naszej szkole – 7.30 – 17.00

kierownik akcji ,,Lato w Mieście”2021 – Grzegorz Bańka