Akcja ,,Lato w Mieście” 2022 w naszej szkole

 

Warszawska Akcja “Lato w Mieście” 27 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Akcja ,,Lato w Mieście” 2022 w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 – 27.06 – 15.07.2022 (3 tygodnie)

 

Harmonogram zapisów do Akcji “Lato w Mieście” 2022

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

10.05.2022 r.
godzina 8:00

22.05.2022 r.
godzina 24:00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów adres systemu: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

24.05.2022 r.
godzina 16:00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

25.05.2022 r.
godzina 8:00

08.06.2022 r.
godzina 12:00

  1. Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły/placówki, do której kandydat został zakwalifikowany (jedna karta na jeden turnus).
    Dokonanie opłaty za żywienie i opiekę
  1. Potwierdzanie woli udziału w Akcji, w każdej szkole/placówce, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
    – karty kwalifikacyjnej
    (jedna karta na jeden turnus) wraz załącznikami – potwierdzenia opłat za żywienie i opiekę lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat.
    Złożenie karty w szkole/placówce jest warunkiem udziału w Akcji.

13.06.2022 r.
godzina 12:00

Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

20.06.2022 r.
godzina 8:00

Publikacja wolnych miejsc.

 

Akcja ,,Lato w Mieście”2022 w naszej szkole – podstawowe informacje:

Z Akcji mogą korzystać uczniowie z klas 1 – 8.

Godziny funkcjonowania Feryjnej Placówki Edukacyjnej – 7.30 – 17.00

Poniżej podaję numery kont do przelewów za opiekę oraz wyżywienie z zaznaczeniem, że wpłat można dokonywać dopiero po 24 maja, gdy w systemie pojawi się informacja, że dane dziecko zostało przyjęte na Akcję do danej placówki.

Dane do przelewu – opłata za wyżywienie:

Matika s.c. Katarzyna Wit, Paweł Ignacak

ul. Czarnomorska 17 m 219

02 – 758 Warszawa

numer konta:

03 1090 1014 0000 0001 1958 3322

opłata za jeden dzień – 15 zł

prosimy o podanie w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka oraz dopisanie – Akcja ,,Lato w Mieście” 2022 oraz tygodnie pobytu dziecka w FPE

Dane do przelewu – opłata za opiekę:

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie

ul. św. Bonifacego 10, 02-914 Warszawa numer konta:

32 1030 1508 0000 0005 5093 0005

opłata za opiekę za jeden dzień pobytu – 35 zł

prosimy o podanie w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka oraz dopisanie – Akcja ,,Lato w Mieście” 2022

Planowane są wyjścia i wycieczki poza teren placówki, jak też zajęcia z zaproszonymi gośćmi i nauczycielami pracującymi z dziećmi.

Zapraszamy do udziału w Akcji ,,Lato w Mieście” 2022

kierownik Akcji ,,Lato w Mieście” – p. Grzegorz Bańka