Akcja ,,Lato w Mieście” 2024

Akcja ,,Lato w Mieście” 2024 w SPI 339 w Warszawie

Zgodnie z harmonogramem zapisów do Akcji ”Lato w Mieście” 2024 dziś 28.05.2024 o godzinie 16.00 w systemie rekrutacyjnym pojawi się informacja o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Jeżeli dziecko zostało zakwalifikowane do udziału w Akcji ”Lato w Mieście” to pomiędzy 29.05.2024 (środa) od godziny 8.00 do 11.06.2024 (wtorek) do godziny 16.00 należy potwierdzić wolę uczestnictwa w Akcji poprzez:

– pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej (jedna karta na jeden turnus czyli jeden tydzień)
– dokonanie opłaty za żywienie i opiekę
– złożenie podpisanych kart kwalifikacyjnych z załącznikami – wydrukowanymi potwierdzeniami dokonania przelewów za żywienie i opiekę w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio u kierownika Akcji w świetlicy.
Dokonanie tych procedur w określonych terminach jest warunkiem przyjęcia dziecka do udziału w  Akcji ”Lato w Mieście” 2024

Dane do przelewu – opłata za wyżywienie:
Matika, Paweł Ignacak
ul. Czarnomorska 17 m 219
02-758 Warszawa
numer konta:
11 1090 1694 0000 0001 5274 6737
opłata za wyżywienie za jeden dzień wynosi 20 zł
Prosimy o podanie w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka oraz dopisanie – Akcja ”Lato w Mieście” 2024 oraz turnusy (tygodnie pobytu dziecka w FPE)
W turnusie – 12.08 – 16.08.2024 prosimy zwrócić uwagę, że opłacamy 4 dni ( a nie 5 dni) ze względu na dzień świąteczny 15.08.2024 – wtedy nie ma zajęć.

Dane do przelewu – opłata za opiekę:
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie
ul. Św. Bonifacego 10; 02 – 914 Warszawa
numer konta:
32 1030 1508 0000 0005 5093 0005
opłata za opiekę za jeden dzień wynosi 30 zł
Prosimy o podanie w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka oraz dopisanie – Akcja ”Lato w Mieście” 2024 oraz turnusy (tygodnie pobytu dziecka w FPE)
W turnusie – 12.08 – 16.08.2024 prosimy zwrócić uwagę, że opłacamy 4 dni ( a nie 5 dni) ze względu na dzień świąteczny 15.08.2024 – wtedy nie ma zajęć.

kierownik Akcji ”Lato w Mieście” 2024 – Grzegorz Bańka