Akcja ,,Zima w Mieście” 2022

 

Akcja ,,Zima w Mieście”2022 odbywa się w czasie ferii zimowych – 31.01 – 11.02.2022
Można zapisać dziecko na jeden lub dwa tygodnie akcji (jeden lub dwa turnusy)

Od 30 grudnia 2021 r. ruszają zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji Zima w Mieście. Tak, jak co roku, w okresie ferii, warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

Jak się zapisać?

Zapisy do Akcji Zima w Mieście 2022, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 30 grudnia 2021 r. od godziny 8:00 i potrwają do 11 stycznia 2022 r. – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.
Adres do rejestracji w elektronicznym systemie zgłoszeń:
warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku.

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 12 stycznia 2022 r. o godzinie 16:00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 13 stycznia 2022 r. od godziny 8:00 do 19 stycznia 2022 r. do godziny 12:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat ( na każdy tydzień akcji oddzielne) lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: https://liblink.pl/lZOMkwntLn

Feryjne Placówki Edukacyjne

Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym
w Warszawie.
W naszej placówce FPE będzie działać w godzinach – 7.30 – 17.00

Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 35 zł dziennie za opiekę.

Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu, w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

Warszawska Akcja Zima w Mieście” 2022 będzie organizowana w reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami wynikającymi z wytycznych GIS, MZ i MEiN

Dane do przelewów dla dzieci uczestniczących w akcji w naszej szkole :

Dane do przelewu – opłata za wyżywienie:
Matika s.c. Katarzyna Witt, Paweł Ignacak
ul. Czarnomorska 17 m 219
02 – 758 Warszawa
numer konta:
03 1090 1014 0000 0001 1958 3322
opłata za jeden dzień – 15 zł

prosimy o podanie w tytule przelewu : imię i nazwisko dziecka oraz dopisanie – Akcja ,,Zima w Mieście” 2022 oraz tygodnie pobytu dziecka w FPE

Dane do przelewu – opłata za opiekę:
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie
ul. św. Bonifacego 10, 02 – 914 Warszawa
numer konta:
32 1030 1508 0000 0005 5093 0005
opłata za opiekę za jeden dzień pobytu – 35 zł
Prosimy o podanie w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka oraz dopisanie – Akcja ,,Zima w Mieście” 2022

W czasie akcji ,,Zima w Mieście” 2022 przewidziane są codziennie wyjścia i wycieczki albo zajęcia na miejscu z zaproszonymi gośćmi.

Zapraszamy do udziału w akcji w naszej szkole

kierownik akcji ,,Zima w Mieście” 2022 – Grzegorz Bańka