KOŁO PRZYRODNICZE “SPOTKANIA Z EKOLUDKIEM”

 Koło przyrodnicze przeznaczone jest dla dzieci z klas I-III,  jako dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

Zajęcia  prowadzone są w następujących  grupach wiekowych: klasy:  I-II  i III.

 Biorą w nim udział dzieci szczególnie zainteresowane szeroko pojętą tematyką przyrodniczą.

 Zajęcia będą prowadzone, zgodnie z ideą integracji, w taki sposób, aby każdy chętny uczeń mógł w nich uczestniczyć.

 Zajęcia w prosty i ciekawy sposób pozwolą przybliżyć dzieciom zjawiska i zmiany zachodzące w przyrodzie. Ukażą życie zwierząt i roślin. W szczególny sposób zwrócą uwagę na  konieczność ochrony przyrody i wprowadzą w  tematykę zachowań pro-ekologicznych.

 Proponowane aktywne i różnorodne metody działań umożliwią poznanie złożonych zagadnień oraz nauczą systematycznej i odpowiedzialnej pracy.

 Aktywna współpraca z nauczycielami fizyki, chemii i biologii poszerzą świadomość poznawczą dzieci i nauczą  współpracy  oraz korzystania z różnych źródeł zdobywania wiedzy.

 Udział w wielu konkursach szkolnych i międzyszkolnych o  tematyce przyrodniczej oraz prezentowanie na forum szkolnym doświadczeń i zdobytej wiedzy da dzieciom poczucie satysfakcji z osiągniętego sukcesu.

Będziemy:

  • robić doświadczenia
  • obserwować przyrodę
  • oglądać filmy
  • rozwiązywać rebusy, krzyżówki i łamigłówki
  • korzystać z komputera
  • pisać, malować i rysować

                                                                                           

SERDECZNIE ZAPRASZAM !

Miłosława Kowalczewska