KOMUNIKAT I /2021/2022 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ NR 339 IM. RAOULA WALLENBERGA W WARSZAWIE w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dnia 25 sierpnia 2021 r.

KOMUNIKAT I /2021/2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ NR 339
IM. RAOULA WALLENBERGA W WARSZAWIE
w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Na podstawie art.39 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) oraz § 5 rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm. )
proponuję w bieżącym roku szkolnym następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wynikające w szczególności z organizacji egzaminów oraz wsparcia członków szkolnej społeczności w bezpiecznych powrotach z wyjazdów rodzinnych z okazji świat w dniach 1 listopada 2021 r., 11 listopada 2021 r., 16 czerwca 2022 r.:
§1
2 listopada 2021 r.
12 listopada 2021 r.
7 stycznia 2022 r.
2 maja 2022 r.
24-26 maja 2022 r.
17 czerwca 2022 r.

§2
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dniami wolnymi od pracy dla pracowników szkoły.
§3
Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski zobowiązane są do pisemnego zaopiniowania propozycji w terminie do dnia 15 września 2021 r.
§4
Wszystkich członków Rady Pedagogicznej zobowiązuję do wyrażenia opinii propozycji podczas posiedzenia rady pedagogicznej w dniu 25 sierpnia 2021 r.