Konkurs promujący zdrowie

Dnia 1 czerwca podczas pikniku rekreacyjno-sportowego odbył się konkurs

promujący zasady zdrowego żywienia. Dzieci, z poszczególnych klas, miały za

zadanie, aby z produktów żywnościowych ułożyć Piramidę zdrowego żywienia.

Powstałe prace były przemyślane, zachwycające i różnorodne. 1 miejsce zajęła klasa

1c, natomiast klasy 4b, 4c i 6a zostały wyróżnione. W nagrodę, zwycięskie klasy,

otrzymały zdrowe przekąski.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom! 💪