Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2021/2022

Zachęcamy uczniów klas IV – VIII do udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Poniżej znajduje się regulamin konkursów:

REGULAMIN_KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 

Aby wziąć udział w konkursie niezbędna jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. Uczniowie, którzy nie przyniosą tej zgody  nie będą mogli brać udziału w szkolnym etapie konkursu.

Oświadczenie_rodziców_lub_prawnych_opiekunów

I najważniejsza informacja – terminy poszczególnych konkursów:

Harmonogram etap szkolny 2021-2022

Konkurs Informatyczny LOGIA – organizowany przez OEiZK

Informacje ogólne

    1. Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej.
    2. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu dotyczącego treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej i zadań algorytmicznych z zakresu grafiki oraz przetwarzania napisów i list w języku programowania Python.

 

Konkurs Informatyczny LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych jest konkursem przedmiotowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

  • Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej.
  • Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu dotyczącego treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej i zadań algorytmicznych z zakresu grafiki, definiowania funkcji, przetwarzania napisów i list w języku programowania Python.

Terminy Konkursu

Etap Zadania Termin
I (szkolny) Rozwiązywanie testu z ogólnej wiedzy informatycznej i algorytmicznych zadań
konkursowych z zakresu grafiki oraz definiowania obliczeń.
od 4 do 24 listopada 2021
godz. 14:00
II (rejonowy) Rozwiązywanie algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki,
definiowania obliczeń, przetwarzania napisów i jednopoziomowych list.
11 stycznia 2022
godz. 11:00
III (wojewódzki) Rozwiązywanie algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki,
definiowania obliczeń, przetwarzania napisów i list.
3 marca 2022
godz. 11:00

Regulamin konkursu i inne dokumenty znajdują się na stronie:

https://logia.oeiizk.waw.pl/#!/informacje

 

Wszystkim Uczniom życzymy powodzenia:)