Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2020/2021

 

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 rejonowy etap konkursów przedmiotowych odbywa się w szkole.

Poniżej znajduje się harmonogram tego etapu konkursów

Harmonogram_etap_rejonowy

Uczniom, którzy przeszli do kolejnego etapu konkursów przedmiotowych  serdecznie gratulujemy!

 

Zachęcamy uczniów klas IV – VIII do udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Poniżej znajduje się regulamin konkursów:

Regulamin_konkursów_przedmiotowych__MSCDN_

Aby wziąć udział w konkursie niezbędna jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. Uczniowie, którzy nie przyniosą tej zgody  nie będą mogli brać udziału w szkolnym etapie konkursu.

Oświadczenie_rodziców_lub_prawnych_opiekunów_

I najważniejsza informacja – terminy poszczególnych konkursów:

Harmonogram_etap_szkolny

Harmonogram_etap_szkolny-poprawiony

Konkurs Informatyczny LOGIA – organizowany przez OEIiZK

Informacje ogólne

  1. Konkurs Informatyczny LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych jest konkursem przedmiotowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Podstawą prawną Konkursu jest zarządzenie nr 44 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2020/2021.

 

  • Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej.
  • Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu dotyczącego treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej i zadań algorytmicznych z zakresu grafiki, definiowania funkcji, przetwarzania napisów i list w języku programowania Python.

 

Terminy Konkursu

Etap Zadania Termin
I (szkolny) Rozwiązywanie testu z ogólnej wiedzy informatycznej i algorytmicznych zadań
konkursowych z zakresu grafiki oraz definiowania obliczeń.
od 15 października
do 4 listopada 2020
godz. 14:00
II (rejonowy) Rozwiązywanie algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki,
definiowania obliczeń, przetwarzania napisów i jednopoziomowych list.
12 stycznia 2021
godz. 11:00
III (wojewódzki) Rozwiązywanie algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki,
definiowania obliczeń, przetwarzania napisów i list.
3 marca 2021
godz. 11:00

Regulamin konkursu i inne dokumenty znajdują się na stronie:

https://logia.oeiizk.waw.pl/#!/informacje

 

Wszystkim Uczniom życzymy powodzenia:)

Font Resize
Contrast