KORONAWIRUS

Szanowni Państwo,

Dyrektor Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 w Warszawie informuje, że zajęcia w szkole są zawieszone na okres 2 tygodni od 12 marca  do 25 marca b.r.

W dniach 12 i 13 marca br. nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze zorganizowane tylko  dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić  opieki.

Od poniedziałku, 16 marca br.  uczniowie nie przychodzą do  szkoły. Boisko szkolne będzie również zamknięte. Na terenie szkoły nie będą odbywały się zajęcia dodatkowe, takie jak język angielski, judo itp. Nauczyciele nie będą prowadzić zajęć nauczania indywidualnego w domach uczniów.

Nauczyciele przygotują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu.

Informacja dla rodziców i uczniów przekazana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

“Rodzicu,

ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie e-podręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym                      z darmowej platformy e-podreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń,                           w których przebywasz.”

Przypominam Państwu o szczególnej wadze pozostawania dzieci w domu i ograniczenia ich kontaktów z innymi osobami, w tym                     z rówieśnikami.