Wystawa listów bogini Demeter

Po raz kolejny w naszej szkole została zorganizowana cykliczna wystawa

listów bogini Demeter do wybranego boga po utracie ukochanej córki –  Kory.

Na lekcjach języka polskiego poświęconych mitowi o Demeter i Korze

uczniowie ze szczególną uwagą przeanalizowali opis uczuć bogini-matki

po porwaniu przez Hadesa jej jedynego dziecka, a następnie w jej imieniu

zredagowali listy do wybranego boga, w których wyraża ona swe uczucia

i emocje. Po omówieniu i poprawie listów wykonali ich plastyczną wersję.

Jak oryginalne i pomysłowe są te prace, można zobaczyć na  wystawie do ósmego kwietnia.  

                                                                Barbara Zaremba