Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego, jak co roku, obchodziliśmy w naszej szkole  Międzynarodowy Dzień Języka

Ojczystego. Z tej okazji w poszczególnych klasach odbyły się zajęcia poświęcone kulturze

języka, znajomości znaczenia słów i frazeologizmów. Ogłoszono też szkolny konkurs

językowy. Należało poprawić dziesięć najczęściej popełnianych w Internecie błędów

ortograficznych, leksykalny, fleksyjnych  i składniowych.

        Gratulujemy zwycięzcom !

                                                                       Barbara Zaremba