Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych redakcja gazetki

szkolnej Mały Redaktor wzięła udział w marszu Szlakiem Miejsc Kaźni Żołnierzy

Wyklętych, zorganizowanym przez Urząd Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy,

Izbę Pamięci Strzelecka 8 oraz Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury.  

Uczestnicy marszu wyruszyli spod Szkoły Podstawowej nr 395 im. Rotmistrza Witolda

Pileckiego, gdzie pod tablicą upamiętniająca patrona szkoły uczniowie wystawili poczet

sztandarowy, a dyrektor szkoły wygłosiła okolicznościowe

przemówienie. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy kolumna złożona 

 z przedstawicieli urzędów i organizacji przygotowujących uroczystość, przedstawicieli

Instytutu Pamięci Narodowej, organizacji kombatanckich, grup rekonstrukcyjnych i uczniów

wyruszyła ulicami Pragi szlakiem kaźni Żołnierzy Wyklętych. W każdym z tych miejsc,

między innymi przed budynkami dawnych urzędów komunistycznych – Trybunałem

Wojskowym Armii Czerwonej,  Kwaterą Główną NKWD potem WUB, Wojskowym

Trybunałem Wojskowym – oraz przed pomnikiem ku Czci Pomordowanych w Praskich

Więzieniach w latach 1944-1956 przy ulicy Namysłowskiej, historyk-przewodnik zapoznał

uczestników  marszu z tragiczną historią więzionych, torturowanych i pomordowanych

tu Żołnierzy Wyklętych. Wystawiono też warty  honorowe, wygłaszano okolicznościowe

przemówienia, składano wiązanki kwiatów, zapalano znicze. Uroczystość zakończyła się

odczytaniem  listu Ministra Obrony Narodowej i odśpiewaniem hymnu narodowego.

Była to piękna i  zarazem wzruszająca lekcja historii.  

Barbara Zaremba