Pasowanie pierwszoklasistów

14 października, w Dniu Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość pasowania pierwszoklasistów.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego pani dyrektor Lidia Kumanek wygłosiła przemówienie.

Potem wystąpili uczniowie klas pierwszych i członkowie zespołu “Warszawskie nutki”. Po występie artystycznym nastąpiło ślubowanie.

Rota Ślubowania

My, uczniowie Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 im. Raoula Wallenberga, ślubujemy:

  • sumiennie wypełniać obowiązki ucznia i dbać o dobre imię szkoły
  • pracować nad kształtowaniem swojego charakteru i rozwijać swoje zdolności
  • szanować godność każdego człowieka, pomagać innym i okazywać życzliwość
  • kochać Polskę – naszą Ojczyznę
  • zgodnie współpracować w nauce i zabawie

Po ślubowaniu nastąpiło wyprowadzenie sztandaru. Pani dyrektor pasowała każdego pierwszoklasistę na ucznia ogromnym skórzanym piórem. Na zakończenie uroczystości dzieci odśpiewały piosenkę szkoły.

 

Nastąpiły życzenia i podziękowania. Dzieci wraz z nauczycielami i rodzicami przeszły do klas, gdzie czekał na nie poczęstunek.