Procedury. Organizacja opieki w szkole podczas SARS-CoV-2

Szanowni Państwo

zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi w naszej szkole procedurami.

 

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY I POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO PRACOWNIKÓW ORAZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

procedura organizacji pracy szkoły i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców (opiekunów prawnych) w czasie zagrożenia epidemicznego

REGULAMIN ZAJĘĆ ONLINE

regulamin zajęć online

REGULAMIN OBIEKTÓW SPORTOWYCH

regulamin obiektów sportowych

schemat komunikacji – COVID w placówkach oświatowych