Procedury. Organizacja opieki w szkole podczas SARS-CoV-2

1. Oświadczenie rodzica o zapoznaniu  się z  zasadami  zajęć  opiekuńczo –   wychowawczych w SPI 339.

Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych

2. Oświadczenie rodzica  o zapoznaniu  się z  procedurą organizacji opieki w SPI 339.

oswiadczenie_rodzica_o_zapoznaniu z procedurą

3. Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z zasadami organizacji  i  przeprowadzania    zajęć   rewalidacyjnych w SPI 339.

Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami organizacji i przeprowadzania zajęć rewalidacyjnych

4. Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie  SPI 339.

Oświadczenie-o-zapoznaniu-się-z-procedurami bezpieczeństwa

5. Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na pomiar temperatury.

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECK1

6.  Ankieta epidemiologiczna.

Ankieta epiodemiologiczna

7. Regulamin zajęć online.

Regulamin zajęć online

8.  Zasady organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych w SPI 339.

Zasady organizacji zajęć opiekuńczo-wychowczych

9. Zasady organizacji i prowadzenia zajęć rewalidacyjnych w SPI 339.

Zasady organizacji i prowadzenia zajęć rewalidacyjnych

10. Regulamin obiektów sportowych w SPI 339.

regulamin obiektów sportowych w SPI339

11. Regulamin organizacji żywienia w SPI 339.

regulamin organizacji żywienia w SPI339

12. Procedury bezpieczeństwa obowiązujący na terenie szkoły  w okresie od 25 maja do 7 czerwca 2020 r.

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły w okresie od 25 maja do 7 czerwca 2020 roku

13. Procedura organizacji opieki w szkołach prowadzonych  przez m.st.  Warszawę, od 18 maja 2020r. do odwołania.

Procedura_organizacji_opieki_P_i_SP_ogólnod.+specjalne

14. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia  zakażenia u  pracowników oraz uczniów szkoły.

Procedura_podejrzenia_zakazenia_P_i_SP_ogólnodostępne

15. Procedura postępowania prewencyjnego pracowników, rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających  do szkoły, w czasie zagrożenia epidemicznego.

Procedura_postępowania_prewencyjnego_P_i_SP_ogólnodostępne

16. Zarządzenie nr 6 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 339  w czasie  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego  ograniczenia funkcjonowania SPI nr 339.

Zarządzenie nr 6