Projekty realizowane w roku szkolnym 2020/2021

1. „Sięgnij po więcej” – Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach
    podstawowych m. st. Warszawy.
2. „Ja – Młody Obywatel” Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Q
     Zmianom współfinansowane ze środków m. st. Warszawy.
3. „Ekonomia na co dzień” – Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
4.  Projekt Międzynarodowy „Shoah we Francji – Convoi  77” dla uczniów
      klas ósmych we współpracy z WCIES.
5. „Postaw na Słońce” – Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
6. Realizacja programu „Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk” w projekcie  
    Stowarzyszenia EPSILON PLUS.
7. „Sposoby na smog” Fundacji Alter Eko.
8. Autorski projekt mediacji uczniowskich „Uczeń mediatorem”.
9. Projekty Fundacji Esti-Bona, ukierunkowane na rozwijanie umiejętności
    komunikacyjnych  uczniów w oparciu o „Porozumienie bez przemocy”.