Rajd ” Las Bielański”

10 września redakcja gazetki szkolnej „Mały Redaktor”

uczestniczyła w rajdzie „Las Bielański” w ramach projektu edukacyjnego

PTTK Oddział Mazowsze „Akademia Nadwiślańska 2022”

współfinansowanego przez Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy.

Na starcie otrzymaliśmy karty i mapy z zadaniami.

Następnie wysłuchaliśmy krótkiej prelekcji przewodnika PTTK

na temat historii i przyrody Rezerwatu Las Bielański oraz zasad,

jakie obowiązują na jego obszarze. Potem, idąc ścieżką edukacyjną,

poznawaliśmy przyrodę i wykonywaliśmy zadania przygotowane przez

organizatorów. Tak dotarliśmy do gmachu Uniwersytetu

Kardynała Stefana Wyszyńskiego i kościoła Niepokalanego Poczęcia.

Z jednej strony kościoła obejrzeliśmy piękną drewnianą szopkę oraz

zagrodę dla kucyka i osiołka, po drugiej zaś zabytkową drewnianą karuzelę

oraz grób Stanisława Staszica. Największą jednak atrakcją była możliwość

zwiedzenia z przewodnikiem eremu zakonu kamedułów,

który wyjątkowo udostępniono uczestnikom rajdu.

Następnie znów ruszyliśmy ścieżkami przyrodniczymi, oglądając niezwykle

urokliwe zakątki rezerwatu. Po wykonaniu wszystkich zadań rajd zakończyliśmy

spacerując wzdłuż doliny Rudawki.

Barbara Zaremba