Rajd na orientację w Parku Skaryszewskim

Park Skaryszewski – rajd na orientację

Dnia 23 października 2021 r. redakcja gazetki szkolnej Mały Redaktor w ramach projektu

edukacyjnego Akademia Młodych Przyrodników uczestniczyła w turystycznej imprezie

na orientację Park Skaryszewski i okolice. Zaopatrzeni w mapy i karty z zadaniami

wyruszyliśmy spod Teatru Powszechnego w kilkugodzinną trasę na poszukiwanie miejsc

związanych z historią Polski i ludźmi ją tworzącymi, zabytkami architektury i sztuki oraz

przyrodą Parku Skaryszewskiego i okolic. Na trasie odczytywaliśmy wiadomości z tablic

zamieszczonych na ścianach kościoła Matki Bożej Zwycięskiej, upamiętniających  m.in.

elekcję Henryka Walezego oraz Augusta III na terenie wsi Kamień, rzeź Pragi

podczas powstania  kościuszkowskiego 1794 roku, największą bitwę ze Szwedami

pod Warszawą 1656 roku podczas II wojny północnej, bitwę o Olszynkę Grochowską

w czasie powstania listopadowego 1830 – 1831. Odnaleźliśmy rzeźby: Tancerki, Rytmu,

Kąpiącej się, Zdroju i wykonaliśmy dotyczące ich zadania. Dotarliśmy także do głazów

upamiętniających: Romana Dmowskiego – jednego z twórców niepodległej Polski,

ze-strzelonych  lotników RAF-u niosących pomoc walczącej Warszawie 1944 roku,

sportowców poległych podczas II wojny światowej oraz płytę

poświęconą polskim ofiarom ataku terrorystycznego 11 września 2001 r. na WTC

i odpowiedzieliśmy na pytania dotyczące tych obiektów. Rozwiązaliśmy też

zadania związane z symbolicznymi mogiłami poświęconymi żołnierzom poległym

w bitwie o Warszawę ze Szwedami w 1656 roku, żołnierzom powstania

listopadowego oraz poległym i pomordowanym żołnierzom września

1939 roku. Obejrzeliśmy również Rogatki Grochowskie projektu Jakuba Kubickiego

zbudowane  w 1823 roku, które do 1899 roku wyznaczały granice Warszawy

oraz dawne Zakłady  Tele- i Radio-techniczne. Dzwonkowa produkujące dawniej

sprzęt służący łączności, liczniki energii elektrycznej, instalacje oświetleniowe,

które były jednymi z największych i najnowocześniejszych zakładów przedwojennej

Polsce. Wykonaliśmy też zadania związane z Parkiem Skaryszewskim i obiektami

przyrodniczymi na jego terenie.  Impreza ta okazała się niezwykle udana, ponieważ

dała nam możliwość obejrzenia ciekawych i mało znanych  obiektów, a przy tym

odbywała się wwyjątkowo malowniczym terenie, przy pięknej i słonecznej pogodzie.