Rajd – Wyspy Zawadowskie

1 października redakcja gazetki szkolnej Mały Redaktor

uczestniczyła w rajdzie Wyspy Zawadowskie w ramach projektu

edukacyjnego PTTK Oddział Mazowsze – Akademia Nadwiślańska.

Uczestnicy rajdu podzieleni na dwie grupy podążali z przewodnikami

wzdłuż rezerwatu Wyspy Zawadowskie, którego najcenniejszy pod względem

ornitologicznym fragment znajduje się na odcinku Wisły na granicy dzielnic

Wilanów i Wawer. Przewodnik zapoznał uczestników z historią rezerwatu,

a następnie podczas wędrówki opowiadał o żyjących tu gatunkach ptaków.

Mieliśmy okazję oglądać na wiślanych wyspach czaple siwe, kormorany

i rybitwy rzeczne. Dowiedzieliśmy się też wiele o gatunkach charakterystycznych

dla nadrzecznych łąk, między innymi o zimorodku, mewie śmieszce, mewie

czarnogłowej, derkaczu, gąsiorku czy jarzębatce. Podążając z przewodnikiem,

rozwiązywaliśmy zadanie przygotowane przez organizatorów rajdu.

Barbara Zaremba