Święto Szkoły

BEZPIECZEŃSTWO, SZACUNEK, KULTURA

Jak co roku obchody Święta Szkoły rozpoczęliśmy korowodem świętej Łucji. Skrzaty z klas trzecich rozdały pierniczki.

Przemawiała pani Dyrektor, przedstawili się nowi członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego i Rzecznik Praw Ucznia pan Rafał Staniszewski.

  

Przez cały dzień uczestniczyliśmy w różnych zadaniach. Było to zadanie plastyczne – wykonanie przez klasę plakatu na temat Bezpieczeństwa, Szacunku i Kultury oraz udział w grze terenowej. Podczas gry odwiedziliśmy przystanki, na których wykonywaliśmy zadania. Na każdym przystanku klasa zdobywała “pieczątkę” w Paszporcie Wallenberga, otrzymanym na początku gry.

Oto nasze przystanki:

sportowy, humanistyczny, języków obcych, przyrodniczy, historyczny, kultura i savoir vivre, bezpieczeństwo i symulator lotów.

Nasze plakaty: