Uroczystość 30-lecia SPI nr 339

Dnia 3 czerwca 2022 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość 30-lecia.

Uczestniczyli w niej zaproszeni goście i cała społeczność szkolna.

Wygłoszono okolicznościowe przemówienia, a uczniowie

zaprezentowali program artystyczny. Po części oficjalnej odbyły

się plenerowe zajęcia edukacyjne

i integracyjne – warsztaty malarskie, muzyczne

oraz sportowe bicie rekordów.