Uroczystość ku czci Prezydenta Stefana Starzyńskiego

8 września, jak co roku, przedstawiciele gazetki szkolnej Mały Redaktor

uczestniczyli w uroczystości historyczno-patriotycznej organizowanej

przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy ku czci Prezydenta

Stefana Starzyńskiego. Przy symbolicznym grobie Prezydenta

zgromadzili się przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Warszawy,

delegacje oddziałów TPW, przedstawiciele urzędów dzielnic,

Muzeum Niepodległości oraz warszawskich szkół. O Prezydencie

Starzyńskim opowiadała przedstawicielka TPW Powiśle.

Nasza szkoła wystawiła poczet sztandarowy, a delegacja uczniów

złożyła wiązankę na grobie bohaterskiego Prezydenta.