Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka

Z radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała WYRÓŻNIENIE w IX edycji konkursu o Warszawską Nagrodę Wychowawczą imienia Janusza Korczaka.
“Popandemiczne emocje dzieci i młodzieży – co poradziłby nam Korczak?”

Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka została ustanowiona w uznaniu zasług tego wybitnego obywatela Warszawy. Konkurs promuje ideę placówki otwartej, mądrej, przyjaznej i twórczej – miejsca, w którym dostrzega się potrzeby wychowanków, uczniów oraz ich rodziców. Placówki, w których podstawowe prawa dziecka do miłości, bycia szanowanym, posiadania własnych tajemnic, samostanowienia o sobie, własności, rozwoju, zabawy, pracy i sprawiedliwości są na co dzień respektowane.