Wybory do Rady Samorządu Uzcniowskiego

Wybory do Rady Samorządu Szkolnego w bieżącym roku szkolnym zostały zorganizowane według nowej ordynacji wyborczej. Zmiana polegała na utworzeniu pięciu komitetów wyborczych odpowiadających poziomom klas 4-8. Według nowych zasad każdy z poziomów klas miał mieć w Radzie swojego przedstawiciela. Dlatego uczniowie wybierali tylko jednego kandydata spośród osób zgłoszonych
Wybory poprzedziła debata z kandydatami przeprowadzona w dniu 17 listopada 2023 roku. Przed wyborcami stanęło trzynastu kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne odnośnie prawa do ubiegania się o możliwość działania w Radzie Samorządu Szkolnego.  Podczas debaty kandydaci wyjaśniali powody wzięcia udziału w wyborach, prezentowali swoje programy, a potem w atmosferze dużego zainteresowania obecnych wyjaśniali szczegółowo jak wyobrażają sobie realizację swoich pomysłów, jeżeli zostaną wybrani.
Debata i zbliżające się wybory toczyły się w cieniu kampanii  wyborczej. W tym roku kandydaci wykazali się dużą aktywnością. Codziennie można było usłyszeć hasła wyborcze, kandydaci wręczali ulotki, a szkołę ozdobiły plakaty wyborcze prezentujące sylwetki kandydatów i ich programy.
Wybory odbyły się w środę 29 listopada 2023 roku. Spośród 228 uprawnionych do oddania głosu,            w wyborach  udział wzięło 164 uczniów. Łącznie oddano 485 głosów ważnych i zaledwie 23 głosy nieważne. Frekwencja była wysoka i wyniosła 72% co świadczy o tym że nasi uczniowie rzeczywiście chcą mieć wpływ na skład Rady Samorządu Szkolnego.

Wyniki przedstawiają się następująco:

1. Maja Jordan- Gnatowska  klasa 7b – 93 głosy ważne  – Przewodnicząca Rady Samorządu Szkolnego;

2. Julia Dziadosz  klasa 8a –  88 głosów ważnych  – Szkolny Rzecznik Praw Ucznia;

3. Tadeusz Markiewicz  klasa 4a  – 44 głosy ważne  – Poseł, Przedstawiciel klas czwartych;

4. Jan Chmielak  klasa 5b – 62 głosy ważne – Poseł,  Przedstawiciel klas piątych;

5. Małgorzata Bąbiak  klasa 6b – 25 głosów ważnych – Poseł, Przedstawiciel klas szóstych.