Wycieczka klas: 3A, 3B i 3C do zamku w Czersku – 02.06.2022

Klasy trzecie miały okazję zapoznać się z historią zamku w Czersku poprzez grę zamkową oraz zwiedzanie wieży. Uczestnicy wycieczki wzięli też udział w kilku zajęciach na terenie zamku: zawodach łuczniczych, grze integracyjnej ,,Dźwig”, zajęciach plastycznych oraz w eksperymentach chemicznych. Na zakończenie każdy mógł spożyć upieczoną przez siebie nad ogniskiem swoją kiełbaskę.