Wycieczka klas III do Ośrodka PINOKIO w Słomczynie

Klasy trzecie w dniu 6 października uczestniczyła w wycieczce do Pracowni Edukacji

Technicznej PINOKIO w Słomczynie. Uczniowie mieli szansę zobaczyć, jak

powstają meble, jakich narzędzi używa stolarz, czym różnią się poszczególne gatunki

drewna i do czego mogą być wykorzystane. Podczas wycieczki odbyła się prezentacja

współczesnych maszyn do obróbki drewna oraz prezentacja starych technik stolarskich

(renowacja mebli). W części praktycznej warsztatów uczniowie wykonali od podstaw zegar,

samodzielnie szlifowali drewno, montowali kołki, tarczę oraz główny mechanizm zegara.

Wycieczkę zakończyliśmy ogniskiem, pieczeniem kiełbasek oraz wspólnymi zabawami.

To był wspaniały dzień!

Świetnie się bawiliśmy i już planujemy kolejne wycieczki !!!