XVI edycja Mokotowskiego Konkursu Matematycznego „W labiryntach matematyki”

19 marca 2024r. w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 miało miejsce uroczyste rozdanie

  nagród w XVI edycji Mokotowskiego Konkursu Matematycznego „W labiryntach matematyki”.

  W etapie dzielnicowym wzięło udział 105 uczennic i uczniów edukacji wczesnoszkolnej

  z dwunastu mokotowskich szkół podstawowych. Zostało wyłonionych 31 laureatów,

 których mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole. Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Szkoły

Pani Lidia Kumanek, która gratulowała wszystkim laureatom, a także wyraziła swoje uznanie

dla tylu doskonałych matematyków wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Podkreśliła przy

tym, jak ważne jest rozwijanie zdolności matematycznych dzieci i młodzieży. Pani Monika Zielińska,

autorka zadań konkursowych, poinformowała, że podstawowym celem naszego konkursu jest

wyłonienie uczniów wybitnie uzdolnionych matematycznie, a także zachęcenie do kontynuowania

przygody z konkursami matematycznymi dla uczniów klas IV – VIII. Przedstawiła również informacje

dotyczące organizacji i przebiegu tegorocznej edycji Konkursu. Potem nastąpił najbardziej wyczekiwany

przez wszystkich  moment rozdania dyplomów gratulacyjnych i nagród rzeczowych zakupionych

z funduszy przekazanych przez Burmistrza Mokotowa, który obejmuje nasz Konkurs swoim patronatem

oraz ze środków zgromadzonych na koncie Rady Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339.

Następnie zostały wręczone podziękowania dla nauczycieli – koordynatorów Mokotowskiego

Konkursu Matematycznego „W labiryntach matematyki” w poszczególnych placówkach

edukacyjnych oraz dla wolontariuszy, uczniów z klas VI – VIII z naszej szkoły, którzy pomagali

w organizacji etapu dzielnicowego Konkursu, który miał miejsce w sobotę 2 marca. Jak co roku,

tę ważną uroczystość zakończył występ szkolnego zespołu artystycznego „Warszawskie nutki”,

który zaprezentował bardzo ciekawą interpretację wokalną wiersza Jana Brzechwy

pt. „Sum – matematyk” oraz piękną choreografię taneczną do akompaniamentu fortepianowego

wirtuozyjnie wykonanego przez uczennicę klasy VIIa Alicję Próchnicką. Część artystyczna naszej

uroczystości została przygotowana pod opieką założycielki i opiekunki artystycznej naszego

szkolnego zespołu, nauczycielki muzyki i rytmiki Pani Małgorzaty Izdebskiej – Bourass. Dziękujemy

wszystkim Uczniom za udział w Mokotowskim Konkursie Matematycznym „W labiryntach matematyki”.

Dziękujemy również wszystkim Rodzicom i Nauczycielom za pracę włożoną w tok przygotowań dzieci

do Konkursu, a także Nauczycielom, którzy włączyli się w organizację etapu szkolnego. Serdeczne

podziękowania składamy też Dyrekcji naszej Szkoły za pomoc i wsparcie okazywane nam podczas

corocznej organizacji Konkursu oraz wszystkim naszym Koleżankom aktywnie uczestniczącym

w przebiegu etapu dzielnicowego. Oczywiście, jak co roku, informujemy, że już planujemy

przyszłoroczną edycję Konkursu i już teraz zapraszamy Państwa do wzięcia udziału

w XVII edycji Mokotowskiego Konkursu Matematycznego „W labiryntach matematyki”.

Z wyrazami szacunku

organizatorki konkursu

Monika Zielińska

Anna Kołodziejczyk