Zbiórka pieniędzy na operację Michaliny

Ogłaszamy zbiórkę pieniędzy na operację Michaliny Chonchery, uczennicy z klasy Vc, w Paley European Institute.
Pieniądze można przekazać przelewem tradycyjnym:

Odbiorca:

Fundacja Siepomaga nr konta: 38249010283587100000193193

tytułem: Darowizna Michalina Chonchera 0193193

Strona zbiórki: www.siepomaga.pl/michalina-chonchera

                                                         Plakat ze zdjęciem dziewczynki, sposób w jaki można przekazać darowiznę: Fundacja Siepomaga nr konta: 38249010283587100000193193 tytułem: Darowizna Michalina Chonchera 0193193 Strona zbiórki: www.siepomaga.pl/michalina-chonchera