ZIMA W MIEŚCIE 2020

 Zajęcia podczas akcji ,,Zima w mieście”  2020 w SPI 339,  odbędą się w dniach 10 – 21.02.2020r.

Z programu mogą skorzystać uczniowie szkół warszawskich oraz uczniowie mający stałe miejsce zamieszkania w Warszawie. Nasza Feryjna Placówka Edukacyjna zapewnia opiekę i zajęcia edukacyjno – wychowawcze na terenie placówki i poza nią w godzinach 7.00 – 17.00.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację w elektronicznym systemie zgłoszeń pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl , w terminie określonym w harmonogramie, tj. od 14 stycznia 2020r.,  od godziny 12.00 do dnia 21 stycznia 2020r., do godziny 12.00.

Dzienna stawka za opiekę wynosi 10 zł.

Dzienna stawka za wyżywienie wynosi 10 zł.

 

                              Harmonogram zapisów do akcji “Zima w Mieście” 2020

                                   Data Etap zapisów/czynności kandydata
od do
14 stycznia
godzina 12.00
21 stycznia
godzina 12.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
24 stycznia
godzina 13.00
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
24 stycznia
godzina 13.00
31 stycznia
godzina 15.00
Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za opiekę i żywienie
24 stycznia
godzina 14.00
31 stycznia
godzina 16.00
Potwierdzanie woli udziału w Akcji Zima w Mieście 2020, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
– karty kwalifikacyjnej
– potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat- potwierdzenie opłaty za opiekę
Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Akcji
3 lutego
godzina 13.00
Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku
3 lutego
godzina 16.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

Wszelkie pytania związane z akcją prosimy kierować do koordynatora akcji ,,Zima w mieście” 2020 – p. Grzegorza Bańki