Zimowe legowiska dla jeży

W trosce o jeże, dzieci z klasy 1 b

napisały petycję w sprawie zimowych

legowisk dla jeży i narysowały rysunki.

List i rysunki zaniosły do

administracji osiedla.