Biblioteka

“Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem.”

                                                                                                                                                                       Jan Wiktor

Biblioteka czynna:

Poniedziałek 8.30 – 15.00

Wtorek 8.30 – 15.30

Środa 8.30 – 15.30

Czwartek 8.30 – 15.30

Piątek 8.30 – 15.00

 

Nauczyciele bibliotekarze:

 

p. Marzena Pomianowska

 

p. Joanna Walczak

Regulamin biblioteki

 

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która:

 

 • służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
 • służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,
 • pełni funkcje szkolnego środka informacji,
 • wspiera doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli.

 

Biblioteka:

 • gromadzeni, opracowuje i przechowuje wydawnictwa
 • udostępnia zbiory oraz prowadzi działalność informacyjną
 • zaspokaja zgłaszane przez użytkowników potrzeby czytelnicze i informacyjne
 • przysposabia uczniów do samokształcenia,
 • działa na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji i korzystania z innych bibliotek
 • rozbudza zainteresowania czytelnicze kształtuje kulturę czytelniczą
 • wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli
 • współpracuje z nauczycielami w zakresie realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły
 • pełni funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole.

 

 

Regulamin korzystania z wypożyczalni i czytelni

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice (prawni opiekunowie).
 2. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały, każdy jest finansowo odpowiedzialny za zbiory, które wypożycza.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca.
  w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń.
 4. Inne materiały biblioteczne (wydawnictwa informacyjne, księgozbiór podręczny, zbiory multimedialne) udostępniane są na miejscu, w czytelni.
 5. Zbiory czytelni oraz podręczniki mogą być wypożyczone uczniom na dobę, po skończonych lekcjach i muszą być zwrócone następnego dnia przed pierwszą lekcją ucznia.
 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 7. Wszystkie wypożyczone materialny powinny być zwrócone najpóźniej
  na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.

 

 

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

 1. Stanowiska komputerowe służą jedynie do celów edukacyjnych (poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych i w internecie, wykorzystywania własnych prac dla potrzeb naukowych i dydaktycznych) oraz tworzenia dokumentów przydatnych w działalności szkoły.
 2. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
 3. Użytkownicy komputera zobowiązani są do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem.
 4. Nie można wykorzystywać komputera do prywatnej korespondencji oraz gier i zabaw.
 5. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Aktualności z biblioteki:

Nasza szkoła została ujęta w rządowym programie „Książki naszych marzeń” i Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. 
Zapraszam Rodziców do przeczytania poniższego artykułu.
Wielu uczniów skorzystało już z zaproszenia i wypożyczyło w bibliotece szkolnej książki zakupione z tytułu uczestnictwa w powyżej wymienionych programach.

 

„Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

 

JAK ZACHĘCAĆ DZIECI DO CZYTANIA?

 

Oto kilka rad psychologów:

1. Naukowcy są zgodni co do tego, że najważniejszym czynnikiem jest to, aby dziecko już od najmłodszych lat było pozytywnie nastawiane do książek. Pokaż więc dziecku, że Ty też czytasz książki. Co więcej, pokaż, że sprawia Ci to wielką przyjemność.

2. Nie wymagajmy od naszych dzieci, aby czytały codziennie. Ale pilnujmy, żeby czytanie nie było zaniedbywane. Niektóre rodziny wprowadziły tzw. czas czytania. Chodzi o to, że cała rodzina gromadzi się razem i czytają książki, dyskutują o nich. Jest to bardzo cenna inicjatywa. Nawet jeśli dziecko jest oporne i niechętne, to wie, że ten czas jest przeznaczony na czytanie i musi przerwać swoje inne zajęcia. Dyskutuj z dzieckiem o książkach, które czyta. Miej na uwadze wszystkie lektury. Pytaj, czy dziecku podobała się dana lektura w szkole
i dlaczego.

3. Wprowadź tzw. kieszonkowe na książki. Systematycznie, co jakiś czas podaruj dziecku określoną wcześniej sumę, za którą dziecko będzie mogło kupić książkę. Po powrocie niech się pochwali nowym zakupem. Jeśli Twoja latorośl interesuje się na przykład tematyką fantasy, zbierze w ten sposób ładną kolekcję książek o tej tematyce.

4. Jeśli chcesz, możesz prowadzić prenumeratę jakiegoś czasopisma dla dziecka. Możesz na przykład kolekcjonować „National Geographic”. Zachęcisz dziecko nie tylko do czytania, ale również do poznawania świata.

5. Nie krępuj się czytać dziecku na głos. Czytanie na głos jest jedną z największych zachęt. Starsze rodzeństwo może czytać młodszemu. Nawet jeśli Twoja latorośl jest już nastolatkiem i uważa, że to wstyd, gdy będziesz mu czytać książki, chwyć gazetę i podczas jej przeglądania zacznij niby przypadkiem czytać na głos artykuły.

6. Zorganizuj w domu biblioteczkę. Dobrze, jeśli w pokoju dziecka poświęcisz kilka półek na książki. Będzie je miało ciągle „na widoku” i prędzej czy późnej skusi się, by po którąś sięgnąć. Chwal swoje dziecko za każdą przeczytaną książkę lub trudny artykuł. Zachęci go to do sięgania po kolejne.

7. Odwiedzaj z dzieckiem biblioteki. Pokaż mu, jak fascynujący jest świat książek! Przedstaw dziecku bibliotekarza. On na pewno chętnie pomoże w zachęcaniu dziecka do czytania. Oprowadzi po bibliotece. Opowie o książkach. Pomoże wybrać coś interesującego. Upewnij się, że dziecko odwiedza również bibliotekę szkolną i zna tamtejszych nauczycieli bibliotekarzy.

8. Jeśli Twoje dziecko zaczęło czytać jakąś książkę, ale nie chce jej skończyć, nie przejmuj się. Może tematyka mu nie odpowiada? Daj mu wybrać inną.

9. Kupuj książki również dla siebie. Pozwól dziecku do nich zaglądać, pokazuj, że je czytasz, opowiadaj o nich z zaciekawieniem.

10. Jeśli dziecko przyjdzie do Ciebie i będzie chciało Ci poczytać, nie odprawiaj go z niczym. Usiądź i cierpliwie wysłuchaj. Zobaczysz, że uzyskasz tym więcej niż Ci się wydaje.

11. Możesz zauważyć, że dziecko czyta e-booki lub artykuły w Internecie. Powiedz, mu że innym doświadczeniem, a przy okazji dużo zdrowszym dla oczu jest przeczytanie tego samego na papierze.

Bardzo ważnym jest, aby dziecko miało własne zainteresowania lub hobby. Pomóż mu je rozwijać za pomocą książek. Poszukaj programów komputerowych, które zachęcają do czytania.

12. Pamiętaj, oprawa graficzna jest ważna! Na początek wybieraj książki z dużą ilością obrazków, dzieci lubią ładne, ciekawe ilustracje (dobrze opisane).

13. Zmuszanie dziecka do czytania nie przyniesie pożądanych rezultatów, a wręcz odwrotnie. Czytanie nie może być karą.

 

 

Siedemnaście zalet czytania opracowała Szwedzka Akademia Literatury Dziecięcej:

1.Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo. Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych.

2. Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza naszą świadomość i nasz świat.

3. Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni.

4. Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej.

5.Książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii. Wyrabia w nas umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację.

6. Książka dodaje sił i zapału. Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.

7. Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.

8. Książka uczy nas etyki. Skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co złe.

9. Książka może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w zrozumieniu zależności.

10. Książka może udowodnić, że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź, że na problem da się spojrzeć z różnych stron. Może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż przemoc.

11. Książka pomaga nam zrozumieć siebie. Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia nasze poczucie własnej wartości.

12. Książka pomaga nam zrozumieć innych. Lektura książek pisarzy z innej epoki, innego świata, i odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią się od naszych, buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom.

13. Książka jest naszym towarzyszem w samotności. Łatwo wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki można ja wypożyczyć za darmo i nie trzeba podłączać jej do prądu.

14. Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i punkty odniesienia.

15. Dobra książka dla dzieci, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom i dorosłym. Buduje pomost między pokoleniami.

16. Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie z literaturą -nieograniczonym światem, z którego czerpiemy przez całe życie. To bardzo ważne spotkanie, gdyż, jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże, ile może dać dobra literatura.

17.Literatura dziecięca wzbogaca kulturę kraju. Daje pracę wielu ludziom: pisarzom, ilustratorom, wydawcom, redaktorom, drukarzom, recenzentom, księgarzom, bibliotekarzom… Literaturę dziecięcą można również eksportować, przynosząc krajowi dochód i uznanie za granicą.

 

 

Lista wybranych książek zakupionych do naszej biblioteki szkolnej,   sfinansowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i konsultowanych z uczniami i nauczycielami języka polskiego:

 

J. Flanagan – Serie: ZwiadowcyDrużyna

R. Dahl – Matylda; Dany, mistrz świata; Charlie i wielka szklana winda; Wiedźmy; BFG; Fantastyczny Pan Lis; James i ogromna brzoskwinia

A. Maleszka – seria Magiczne drzewo

Seria – Nela – mała podróżniczka

Seria – Dziennik Cwaniaczka

Seria – Hania Humorek

B. Mull – serie: Baśniobór; Pozaświatowcy; Wojna cukierkowa i Zwierzoduchy z cyklu Spirit Animals

P. Nilsson – Inny niż wszyscy; Zakochałem się w Milenie

A. Kaim – Bahar znaczy wiosna

W. Cichoń – Cukierku, Ty Łobuzie

L. Kołakowski – Kto z Was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?

D. Parlak – Kapelusz Pani Wrony

K. Zychla – Dziewczynka tańcząca z wiatrem

R. Muchamore – seria Cherub

Nowe przygody Kubusia Puchatka

J. R. R. Tolkien – cykl Władca Pierścieni

A.   Sapkowski – seria Wiedźmin

Pierdomenico Baccalario  – seria Ulysses Moore

M. Widmark – serie Biuro detektywistyczne Lassego i Mai i dla starszych książki o Dawidzie i Larisie oraz cykl Nelly Rapp…; Tyczka w Krainie Szczęścia; Dom, który się nie przebudził

A.   Stelmaszyk – serie: Kroniki Archeo; Koalicja szpiegów; Odyseusze;

Klub Poszukiwaczy Przygód; Terra Incognita; Biuro śledcze Tomuś Orkiszek i Partnerzy; Już czytam oraz Opowieści spod czereśni

L. Pichoń – cała seria Tomek Łebski…

L. Bergen – seria Zośka…

A.   Onichimowska – Prawie się nie boję; Będę biegać; Dziesięć stron świata

G. Kasdepke – seria Detektyw Pozytywka i Drużyna Pani Miłki…; Kocha, lubi, szanuje, Horror czyli skąd się biorą dzieci, Potworak i inne ko(s)miczne opowieści; Bodzio i pulpet; Wielki wybuch czyli K. kontra K.; Wczoraj, dzisiaj, jutro; Pokój NIEgościnny; Sama-listy z piwnicy

M. Rusinek – Wierszyki rodzinne; Księga potworów; Co ty mówisz? Magia słów czyli retoryka dla dzieci; Krakowski rynek dla chłopców i dziewczynek

E. Chotomska – Hopsasa Felka Parerasa

W. Chotomska – Pan Motorek i Miotła i ptak

R. Piątkowska – Hebanowe serce

M. K. Piekarska – Lo-teria; Dzika

E. Letki – Tajemnicze sprawy i Czarusia

J. Olech – Poppintrokowie. Opowiadania z magią i dreszczem

Ł. Wierzbicki – Dziadek i niedźwiadek. Historia prawdziwa; Afryka Kazika; Machiną przez Chiny; Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana

P. Beręsiewicz – Więcej niż klub

M. i S. Pinkwart – seria Drakulcio ma kłopoty

M. Szczygielski – Czarownica piętro niżej; Tuczarnia motyli; Klątwa dziewiątych urodzin; Serce Neftydy

B. Kosmowska – Niezłe ziółko, TRU; Kolorowy szalik

R. Witek – Klub Latających Ciotek; Chłopiec z Lampedusy

K. Ryrych – Koniec świata nr 13

B.   Gawryluk – Mali bohaterowie; Teraz tu jest nasz dom; Czarna, Klifka i tajemnice z dna morza; W zielonej dolinie

Frączek – Miasto nocą; Dobre obyczaje czyli w dobrym tonie o bontonie

B. Tylicka – O krakowskich psach i kleparskich kotach

Landau – Ostatnie piętro

M. Terlikowska – Drzewo do samego nieba

B. Stenka – Tata, gotuj kisiel; Oj,Hela; Fisiowanie

J. Papuzińska – Mój tato szczęściarz; Asiunia

Chmielewska – (książki obrazkowe) abc.de; Cztery zwykłe miski; Kłopot; Cztery strony czasu; Dwoje ludzi; Królestwo dziewczynki; Oczy; Pamiętnik Blumki; Drugi wątek; O tych, którzy się rozwijali

R. Jędrzejewska-Wróbel – Siedmiu wspaniałych i sześć innych nie całkiem nieznanych historii

Bardijewska – Pięć czarów i cud

A. Czerwińska-Rydel – Matylda, tajemnica i marzenia

R. Kosik – seria Felix, Net i Nika

O. Preussler – Mały Duszek; Przygody Małego Wodnika; Krabat; Rozbójnik Hotzenplotz

E. Zubrzycka – O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów

R. Riordan – serie Percy Jackson i bogowie olimpijscy; Apollo i boskie próby; Magnus Chase i Bogowie Asgardu; Greccy bogowie według Percy Jacksona; Greccy herosi według Percy Jacksona; Bogowie olimpijscy oraz Berło Serapisa i inne opowiadania

M. Piquemal – seria Bajki filozoficzne

S. Francesca – seria Koszmarny Karolek

M. Pałasz – seria Elf… oraz Licencja na zakochanie; Wszystko zaczyna się od marzeń

I. Czarkowska – seria Sami czytamy. Detektyw Zagadka. …

P. Wakuła – seria Zdarzyło się w Polsce

M. Strękowska-Zaremba – seria Filipek …; „Bery, gangster i góra kłopotów; Wakacje z krową, czołgiem i przestępcą; Willa trzech łotrów; Dom nie z tej ziemi

S. Collins – cykl Igrzyska śmierci

Praca zbiorowa – Opowiadania z dreszczykiem

Książka, dzięki której pokochasz książki…

Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach (różni autorzy)

Ursula de Guin – cykl Ziemiomorze

J. Bednarek – Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek…; Nowe przygody skarpetek… ; Pan Kardan i przygoda z vetustasem

Urbańska – Misja szympansa klemensa; O krześle, które dało nogę; Taki kot pomaluje każdy płot

Tyszka – seria Zosia z ulicy Kociej oraz Róze w garażu; ŚwiĄty Mikołaj

E. Piotrowska – Ciocia Jadzia; Wojtek żołnierz bez munduru

D. Walliams – Cwana ciotuchna; Chłopak w sukience; Pan Smrodek; Szczuroburger; Mały miliarder; Demoniczna dentystka; Wielka ucieczka dziadka

M. Kozioł – Skrzynia władcy piorunów

M. Strzałkowska – Dawniej czyli drzewiej; Wiersze, że aż strach; Gimnastyka dla języka; Mazurek Dąbrowskiego nasz hymn narodowy

A. Lind –  seria Piaskowy wilk

K. Ziemnicka – Wielka wyprawa pirata Nata; Jagodowe niebo

Zosia i jej zoo,

Seria – Mikołajek (nowe, nie publikowane opowiadania)

Chichotnik (wiersze polskich poetów)

E. A. Poe – Opowieści tajemnicze i szalone

E. Kastner – Emil i detektywi

N. Bridwell – Clifford. Wielka księga przygód

A. Chylińska – Labirynt lukrecji

A. Kasprzak – Nie ja i ja

N. Socha – Zula i porwanie Kropka; Zula w szkole czarownic

D. Sumińska – Dlaczego oczy kota świecą w nocy?

L. S. Park – Daleka droga do wody

R. Opala – cykl Dzienniczek zakręconej nastolatki

M. Pakosińska –  Malina – szał dziewczyna

A. Ossendowski – Skarb Wysp Adamańskich

J. Auxier – Peter Nimble i magiczne oczy

R. Beatty – Serafina i czarny płaszcz

J. Bertman – Złoty szyfr. Pożeracze książek

Świeżewscy – Wszystko dla Klary czyli historia pewnego pomysłu

S. Stevenson – Skarb Majów z serii  Agata na tropie

J. Whybrow – Małego Wilczka księga wilkoczynów, Małego Wilczka szkoła strachów

G. Bąkiewicz – Korniszonek; 0: 1 dla Korniszonka

R. Stevens – seria Herbatka z arszeniku; Zbrodnia nie przystoi damie

Z. Staniszewska – seria Ignacy i Mela na tropie np. Zagadka biblioteki

Pantermuller – Pamiętnik Zuzy Łobuzy

C. Clare – seria Dary Anioła

Suwalska – Iwo z Nudolandii; Piegowate niebo; Zuźka w necie I realu; Znowu kręcisz, Zuźka

W. Widłak – seria Wesoły Ryjek oraz Opowieści do poduszki

P. Wechterowicz – Proszę mnie przytulić; Rybka i słońce; Uśmiech dla Żabki

 

 

 

 

 

 

Wystawy

Z okazji 25-lecia naszej szkoły biblioteka przygotowała wystawy: “Twórcy kultury z Mokotowa”, “Mokotów ma 100 lat ” i “Mokotów w publikacjach “. Serdecznie zapraszamy do ich obejrzenia.

Światowy Dzień Pluszowego Misia w bibliotece szkolnej

25 listopada biblioteka wspólnie ze świetlicą zorganizowała dla uczniów klas młodszych szkoły podstawowej Dzień Pluszowego Misia. W czasie zajęć  uczniowie poznali historię pluszowego misia oraz innych misiów znanych z literatury i filmu. Dzieci odgadywały zagadki związane z misiami, układały puzzle i kolorowały obrazki. W trakcie spotkania uczniowie opowiadali dlaczego pluszowy miś jest ważny. Pod koniec wizyty w bibliotece dzieci obejrzały wystawę książek, w których bohaterami są misie. Uczniowie wysłuchali też „misiowych” piosenek.

 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

Przykładem lat ubiegłych, także i w tym roku, przez ponad dwa tygodnie listopada świętowaliśmy w naszej bibliotece  Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, który przypada na dzień 5 listopada. W zajęciach czytelniczych wzięły udział klasy:  zero, pierwsza  i drugie  szkoły podstawowej oraz świetlica szkolna.

Podczas spotkań nawiązywaliśmy głównie do popularnych baśni zaczerpniętych z literatury i przypomnieliśmy najbardziej znane wątki. Uczniowie mieli za zadanie odgadywać baśnie i bajki na podstawie ilustracji lub cytowanych fragmentów. Rozwiązywali liczne zagadki, rozsypanki  wyrazowe, układali puzzle i wcielali się w bajkowych bohaterów. Nie zapomnieliśmy też o ulubionej zabawie w odgadywanie tytułów na podstawie wylosowanych rekwizytów. Dzieci poznały najsłynniejszych autorów baśni i obejrzały przygotowane dla nich książki.

11 października 2016r. klasa Ia gimnazjum uczestniczyła w spotkaniu autorskim z  Zofią Beszczyńską, poetką, autorką utworów fantastycznych, krytykiem literackim, tłumaczką literatury francuskiej i hiszpańskiej. Autorka za książkę „Królowa ptaków” zdobyła wyróżnienie literackie w konkursie na Książkę Roku 2015 Polskiej Sekcji IBBY. Spotkaniu towarzyszła ciekawa wystawa prac autorstwa Aleksandry Kucharskiej-Cybuch.

Dnia 11.01.2016r. uczniowie klas III a, b i c gimnazjum mieli okazję uczestniczyć w obchodach jubileuszowych w 95 rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W „Kinie za Rogiem” przy zaprzyjaźnionej Multimedialnej Bibliotece nr XXXI odbyła się projekcja filmu dokumentalnego pt. „Kto dziś pamięta o Kolumbach”. Po obejrzeniu filmu uczniowie wzięli udział w spotkaniu z reżyserką dokumentu Małgorzatą Karoliną Piekarską. Jest ona nie tylko reżyserem filmów, ale znamy ją także jako autorkę poczytnych książek dla młodzieży oraz dziennikarkę prasową i telewizyjną.

 

Dnia 1.12.2015r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej odbyło się spotkanie z poetką Dorotą Gellner, w którym wzięła udział klasa 1b szkoły podstawowej. To znakomita nie tylko poetka, ale autorka słuchowisk radiowych i sztuk teatralnych, bajek muzycznych oraz tekstów piosenek. Wśród najbardziej znanych piosenek są takie przeboje jak: „Zuzia lalka nieduża” czy „Ogórek wąsaty”. Odznaczona w 2005 roku „Orderem Uśmiechu”.

W czasie spotkania dzieci słuchały wierszy Doroty Gellner, dopowiadały rymy, odpowiadały na pytania, a nawet tańczyły i śpiewały do piosenek jej autorstwa. Spotkanie to podobało się małym uczestnikom i  można je śmiało zaliczyć do bardzo udanych.

 

Światowy Dzień Pluszowego Misia w bibliotece      szkolnej

25 listopada uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej przynieśli i zaprezentowali swoje  misie. W czasie wizyty w bibliotece szkolnej uczniowie poznali historię pluszowego misia oraz innych misiów znanych z literatury i filmu. Dzieci odgadywały zagadki i rebusy związane z misiami. W trakcie spotkania uczniowie opowiadali dlaczego pluszowy miś jest dla nich ważny. Pod koniec wizyty w bibliotece dzieci obejrzały wystawę książek, w których bohaterami są różne niedźwiadki.

 

Wyjście do Biblioteki Multimedialnej dla Dzieci i Młodzieży

Drugiego listopada bieżącego roku klasy IIIA i IIIB naszego gimnazjum wybrały się do Biblioteki Multimedialnej dla Dzieci i Młodzieży, znajdującej się przy ulicy Tynieckiej 40, na spotkanie z Pawłem Kowalczykiem. Opowiadał on o swojej książce pt.: “Czerwone drogi Auroville. Wolontariat w Indiach i świat tamilskich wiosek”, o swoim pobycie w Auroville oraz o Indiach. Na początku spotkania pokazał prezentację, w której przedstawił ogólne informacje o Indiach, pokazał mnóstwo przepięknych zdjęć oraz wyjaśnił co to jest Auroville. W ciągu 2-godzinnych zajęć uczniowie mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem wioski, w której każde działanie jest zgodne z zasadami ekologii. W opowieści o tej wspaniałej ekowiosce pan Kowalczyk przedstawił swoje refleksje na temat gospodarki, kultury i obyczajów tamtych terenów. Gimnazjalistów najbardziej zaciekawiły zdjęcia zrobione przez pana Kowalczyka. Oniemieli z wrażenia widząc tę przepiękną wioskę i jej okolice.

 

 

22.09.2015r. w bibliotece szkolnej odbyły się spotkania dla klas trzecich szkoły podstawowej i dzieci ze świetlicy z p. Agnieszką Bechler (wychowawczynią klasy 3a), która opowiedziała o swojej babci – Helenie Bechlerowej z okazji 20-tej rocznicy śmierci autorki. Wizytę p. Agnieszki ubarwiły czytane fragmenty utworów H. Bechlerowej i wystawka książek jej autorstwa.

 

25 września 2015r. klasa 5a uczestniczyła w pokazie filmu pt.„Nadbużański Teatr Konny” – o wierzeniach ludowych terenów Mazowsza, Puszczy Białej i ich wpływie na wyobraźnię literacką pokoleń. Film został wyemitowany w Kinie za Rogiem w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI przy okazji trwania Festiwalu Twórczości Darii Galant “Stacja Literacka”. Było to spotkanie z filmem artystycznym i dotyczyło siły dziecięcej wyobraźni.