Biblioteka szkolna

     “Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego

        w progi. Wejdź  gościu i stań się przyjacielem.”
                                                                                                                    –   Jan Wiktor

 

Nauczyciel biblioteki:

p. Joanna Walczak

Regulamin biblioteki 

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która:

służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,
pełni funkcje szkolnego środka informacji,
wspiera doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli.

Biblioteka: 
gromadzeni, opracowuje i przechowuje wydawnictwa
udostępnia zbiory oraz prowadzi działalność informacyjną
zaspokaja zgłaszane przez użytkowników potrzeby czytelnicze i informacyjne
przysposabia uczniów do samokształcenia,
działa na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji i korzystania z innych bibliotek
rozbudza zainteresowania czytelnicze kształtuje kulturę czytelniczą
wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli
współpracuje z nauczycielami w zakresie realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły
pełni funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole.

Regulamin korzystania z wypożyczalni i czytelni
Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice (prawni opiekunowie).
Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały, każdy jest finansowo odpowiedzialny za zbiory, które wypożycza.
Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca.
w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń.
Inne materiały biblioteczne (wydawnictwa informacyjne, księgozbiór podręczny, zbiory multimedialne) udostępniane są na miejscu, w czytelni.
Zbiory czytelni oraz podręczniki mogą być wypożyczone uczniom na dobę, po skończonych lekcjach i muszą być zwrócone następnego dnia przed pierwszą lekcją ucznia.
W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
Wszystkie wypożyczone materialny powinny być zwrócone najpóźniej
na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych
Stanowiska komputerowe służą jedynie do celów edukacyjnych (poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych i w internecie, wykorzystywania własnych prac dla potrzeb naukowych i dydaktycznych) oraz tworzenia dokumentów przydatnych w działalności szkoły.
Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
Użytkownicy komputera zobowiązani są do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem.
Nie można wykorzystywać komputera do prywatnej korespondencji oraz gier i zabaw.
Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

„Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…”
K. Makuszyński

JAK ZACHĘCAĆ DZIECI DO CZYTANIA?

Oto kilka rad psychologów:

1. Naukowcy są zgodni co do tego, że najważniejszym czynnikiem jest to, aby dziecko już od najmłodszych lat było pozytywnie nastawiane do książek. Pokaż więc dziecku, że Ty też czytasz książki. Co więcej, pokaż, że sprawia Ci to wielką przyjemność.

2. Nie wymagajmy od naszych dzieci, aby czytały codziennie. Ale pilnujmy, żeby czytanie nie było zaniedbywane. Niektóre rodziny wprowadziły tzw. czas czytania. Chodzi o to, że cała rodzina gromadzi się razem i czytają książki, dyskutują o nich. Jest to bardzo cenna inicjatywa. Nawet jeśli dziecko jest oporne i niechętne, to wie, że ten czas jest przeznaczony na czytanie i musi przerwać swoje inne zajęcia. Dyskutuj z dzieckiem o książkach, które czyta. Miej na uwadze wszystkie lektury. Pytaj, czy dziecku podobała się dana lektura w szkole
i dlaczego.

3. Wprowadź tzw. kieszonkowe na książki. Systematycznie, co jakiś czas podaruj dziecku określoną wcześniej sumę, za którą dziecko będzie mogło kupić książkę. Po powrocie niech się pochwali nowym zakupem. Jeśli Twoja latorośl interesuje się na przykład tematyką fantasy, zbierze w ten sposób ładną kolekcję książek o tej tematyce.

4. Jeśli chcesz, możesz prowadzić prenumeratę jakiegoś czasopisma dla dziecka. Możesz na przykład kolekcjonować „National Geographic”. Zachęcisz dziecko nie tylko do czytania, ale również do poznawania świata.

5. Nie krępuj się czytać dziecku na głos. Czytanie na głos jest jedną z największych zachęt. Starsze rodzeństwo może czytać młodszemu. Nawet jeśli Twoja latorośl jest już nastolatkiem i uważa, że to wstyd, gdy będziesz mu czytać książki, chwyć gazetę i podczas jej przeglądania zacznij niby przypadkiem czytać na głos artykuły.

6. Zorganizuj w domu biblioteczkę. Dobrze, jeśli w pokoju dziecka poświęcisz kilka półek na książki. Będzie je miało ciągle „na widoku” i prędzej czy późnej skusi się, by po którąś sięgnąć. Chwal swoje dziecko za każdą przeczytaną książkę lub trudny artykuł. Zachęci go to do sięgania po kolejne.

7. Odwiedzaj z dzieckiem biblioteki. Pokaż mu, jak fascynujący jest świat książek! Przedstaw dziecku bibliotekarza. On na pewno chętnie pomoże w zachęcaniu dziecka do czytania. Oprowadzi po bibliotece. Opowie o książkach. Pomoże wybrać coś interesującego. Upewnij się, że dziecko odwiedza również bibliotekę szkolną i zna tamtejszych nauczycieli bibliotekarzy.

8. Jeśli Twoje dziecko zaczęło czytać jakąś książkę, ale nie chce jej skończyć, nie przejmuj się. Może tematyka mu nie odpowiada? Daj mu wybrać inną.

9. Kupuj książki również dla siebie. Pozwól dziecku do nich zaglądać, pokazuj, że je czytasz, opowiadaj o nich z zaciekawieniem.

10. Jeśli dziecko przyjdzie do Ciebie i będzie chciało Ci poczytać, nie odprawiaj go z niczym. Usiądź i cierpliwie wysłuchaj. Zobaczysz, że uzyskasz tym więcej niż Ci się wydaje.

11. Możesz zauważyć, że dziecko czyta e-booki lub artykuły w Internecie. Powiedz, mu że innym doświadczeniem, a przy okazji dużo zdrowszym dla oczu jest przeczytanie tego samego na papierze.
Bardzo ważnym jest, aby dziecko miało własne zainteresowania lub hobby. Pomóż mu je rozwijać za pomocą książek. Poszukaj programów komputerowych, które zachęcają do czytania.

12. Pamiętaj, oprawa graficzna jest ważna! Na początek wybieraj książki z dużą ilością obrazków, dzieci lubią ładne, ciekawe ilustracje (dobrze opisane).

13. Zmuszanie dziecka do czytania nie przyniesie pożądanych rezultatów, a wręcz odwrotnie. Czytanie nie może być karą.

Siedemnaście zalet czytania opracowała Szwedzka Akademia Literatury Dziecięcej:

1.Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo. Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych.
2. Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza naszą świadomość i nasz świat.
3. Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni.
4. Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej.
5.Książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii. Wyrabia w nas umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację.
6. Książka dodaje sił i zapału. Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.
7. Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.
8. Książka uczy nas etyki. Skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co złe.
9. Książka może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w zrozumieniu zależności.
10. Książka może udowodnić, że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź, że na problem da się spojrzeć z różnych stron. Może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż przemoc.
11. Książka pomaga nam zrozumieć siebie. Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia nasze poczucie własnej wartości.
12. Książka pomaga nam zrozumieć innych. Lektura książek pisarzy z innej epoki, innego świata, i odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią się od naszych, buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom.
13. Książka jest naszym towarzyszem w samotności. Łatwo wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki można ja wypożyczyć za darmo i nie trzeba podłączać jej do prądu.
14. Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i punkty odniesienia.
15. Dobra książka dla dzieci, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom i dorosłym. Buduje pomost między pokoleniami.
16. Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie z literaturą -nieograniczonym światem, z którego czerpiemy przez całe życie. To bardzo ważne spotkanie, gdyż, jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże, ile może dać dobra literatura.
17.Literatura dziecięca wzbogaca kulturę kraju. Daje pracę wielu ludziom: pisarzom, ilustratorom, wydawcom, redaktorom, drukarzom, recenzentom, księgarzom, bibliotekarzom… Literaturę dziecięcą można również eksportować, przynosząc krajowi dochód i uznanie za granicą.