Dokumenty szkolne

 Statut szkołypobierz

Model współpracy nauczycieli i rodziców w SPI 339 – pobierz
Program wychowawczo-profilaktyczny – pobierz
Regulamin przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowepobierz

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY I POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO PRACOWNIKÓW ORAZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

procedura organizacji pracy szkoły i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców (opiekunów prawnych) w czasie zagrożenia epidemicznego

REGULAMIN ZAJĘĆ ONLINE

regulamin zajęć online

REGULAMIN OBIEKTÓW SPORTOWYCH

regulamin obiektów sportowych

schemat komunikacji – COVID w placówkach oświatowych

 

ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW DOKUMENTÓW SZKOLNYCH:

Zasady wydawania duplikatów dokumentów

ZASADY WYDAWANIA MLEGITYMACJI SZKOLNYCH:

Zasady wydawania mlegitymacji

pliki do pobrania:

Wniosek-o-mLegitymacje

Informacja-o-usłudze-mLegitymacja

Instrukcja-instalacji-mLegitymacji-dla-uczniów