Dyrekcja

Dyrektor Szkoły

mgr Lidia Kumanek

Wicedyrektor Szkoły

mgr Małgorzata Mikołajczyk