EGZAMIN 8-KL

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy ważne informacje dotyczące tegorocznego egzaminu ósmoklasisty:

HARMONOGRAM EGZAMINU 2020

1. Język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 

2. Matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. Język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

   CZAS TRWANIA EGZAMINU

 

EGZAMIN STANDARDOWY                                     EGZAMIN W WYDŁUŻONYM CZASIE

Język polski – czas trwania 120 min.                            Język polski do 180 min.

Matematyka – czas trwania 100 min.                             Matematyka do 150 min.

Język angielski – czas trwania 90 min.                         Język angielski do 135 min.

 

Uczniowie, którym Rada Pedagogiczna przyznała takie uprawnienie  na podstawie opinii psychologicznej lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego, mają przedłużony czas zdawania egzaminu. Wydłużenie czasu dotyczy arkusza standardowego( O-100), arkusza dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (O-Q00) oraz arkusza dla cudzoziemców (O-C00) w których na tytułowej stronie podano standardowy czas pracy. W arkuszach dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności (n.p. w arkuszu dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – O-200), na tytułowej stronie, podano czas taki jak powyżej (180 min, 150 min. 135 min) – jest to czas obowiązujący, nie wymagający przedłużenia.

 

Termin: do 31 lipca 2020 r.

  • ogłoszenie wyników egzaminów ósmoklasisty

  • przekazanie szkołom wyników i zaświadczeń

  • wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym

Font Resize
Contrast