Gazetka szkolna “Mały Redaktor”

Od ponad dwudziestu lat ukazuje się w naszej szkole miesięcznik „Mały Redaktor”, gazetka uczniów szkoły podstawowej, której celem jest rozwijanie talentów literackich i pasji dziennikarskich dzieci. Założyła ją z dziećmi 23 września 1999 r. i prowadzi do dziś pani Barbara Zaremba, nauczycielka języka polskiego. Stałe działy gazetki charakteryzują się różnorodnością i bogactwem tematycznym. Na jej łamach ukazują się informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń z życia szkoły, wiadomości z kraju i ze świata, sprawozdania z rajdów, wycieczek i gier terenowych, w których uczestniczy redakcja, artykuły o sporcie, zwierzętach, grach komputerowych, muzyce, wywiady z ciekawymi ludźmi, recenzje książek, filmów, spektakli teatralnych oraz prace literackie uczniów – ich opowiadania, wiersze i komiksy. „Mały Redaktor” jest więc źródłem informacji o naszej szkole i jej bieżącym życiu, ale także pokazuje zainteresowania i pasje młodych dziennikarzy.  

W ciągu  tych dwudziestu lat gazetka zdobyła wiele nagród w znaczących konkursach, m.in. trzykrotnie zwyciężyła w konkursie na najlepszą warszawską gazetkę szkolną „Gazetki Warszawskich Dzieci” organizowanym przez Marszałka Sejmu oraz redaktora naczelnego „Życia Warszawy, zdobywała pierwsze, drugie i trzecie miejsce w Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa organizowanym przez Dom Kultury „Służew” pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Mokotów, nagrody w kategorii gazetek szkolnych w Przeglądach Swobodnych Inicjatyw organizowanych przez Dom Kultury „Działdowska”,  pierwsze i drugie miejsca w konkursach organizowanych przez gazetę „Południe” i Dzielnicę Mokotów.  

Redakcja uczestniczyła też w kilku ważnych projektach edukacyjnych – „Szkoła VarsavianistycznaAkademia NadwiślańskaAkademia Młodych Przyrodników oraz „W hołdzie i pamięci”. 

1.1.a – Rocznice szkoły

1.1.b – Święto szkoły

1.1.c – Pasowanie na ucznia

1.1.d – Piknik naukowy i wystawa eksperymentów

1.1.e – Konkursy matematyczne

1.1.f – Dzień Ziemi 

 1.1.g – Święto wiosny

1.1.h – Dzień Matki

1.1.i – Dzień szwedzki i wietnamski 

1.1.j – Imprezy sportowe

1.1.l – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

11.m – Stulecie Niepodległości

1.2 – Redakcja w obiektywie

 1.3 – Przyjazna szkoła 

1.4 – Nagrody dla Małego Redaktora

 Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy TPW

Od 2010 roku redakcja gazetki szkolnej „Mały Redaktor” współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy. Uczestniczy w organizowanych przez Towarzystwo rajdach i wycieczkach z przewodnikami, m.in. „Po wielokulturowej Pradze”, „Szlakiem warszawskich cmentarzy różnych wyznań”, „Śladami warszawskich legend”, „Maria Curie Skłodowska w Warszawie”, „Śladami Chopina”, „Tajemnice Lasu Bielańskiego”, w wycieczce po Mokotowie dla uczczenia 100-lecia powstania dzielnicy, w zwiedzaniu Belwederu oraz spotkaniu z Siostrami Misjonarkami Miłości, zakonu założonego przez Matkę Teresę z Kalkuty. Redakcja bierze też udział w rocznicowych uroczystościach historyczno-patriotycznych, np. corocznych uroczystościach przy symbolicznym grobie Stefana Starzyńskiego, Grobie Nieznanego Żołnierza, Stanisława Lorentza, uroczystościach poświęconych uczestnikom zamachu na Franza Kutschzerę czy uroczystościach upamiętniających powstanie warszawskie.  

Uczestnicząc w tych imprezach, uczniowie zdobywają wiedzę o Warszawie, jej historii i współczesności, poznają ważne miejsca i postacie związane ze stolicą. Jest to dla nich doskonała lekcja historii i patriotyzmu. 

Obok udziału w rajdach, wycieczkach i uroczystościach patriotycznych redakcja przystąpiła do projektów przygotowanych przez TPW, m.in. „Tajemnice Starego Miasta”. Uczestnicząc w tym projekcie, nauczyciele skorzystali ze szkoleń, a uczniowie ze spacerów z przewodnikami. Wykonali też przestrzenne prace plastyczne, pt. „Symbole Starego Miasta” – eksponowane na wystawie w Zarządzie Głównym TPW. Drugim ważnym projektem była „Szkoła Varsavianistyczna”. Redakcja uczestniczyła w jego trzech edycjach, zdobywając dla szkoły Certyfikat Szkoły Varsavianistycznej, a uczestnicy projektu otrzymali odznakę „Młody Przyjaciel Warszawy”, nadawaną przez TPW.    

2.1 – Rajdy i wycieczki TPW

2.2 – Uroczystości patriotyczne TPW

2.3 – Szkoła Varsavianistycza

Współpraca z Oddziałem PTTK „Mazowsze” 

                                                                                                                                     Akademia Nadwiślańska 

Efektem współpracy gazetki „Mały Redaktor” z Oddziałem PTTK Mazowsze jest udział redakcji w projekcie edukacyjnym „Akademia Nadwiślańska”, współfinansowanym przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Redakcja uczestniczyła w trzech edycjach tego projektu i otrzymała certyfikat Szkoły Nadwiślańskiej, a uczniowie zdobyli odznaki Turysty Przyrodnika oraz Tropiciela Przyrody.  

Realizując projekt, redakcja brała udział w grach terenowych, rajdach, w wędrówkach z instruktorami ochrony przyrody, m.in. w rajdzie pieszym „Ławice Kiełpińskie”, w wycieczkach po Skarpie Śródmiejskiej, Skarpie Ursynowskiej, wokół Królikarni, w grach terenowych „Las Kabacki”, „Las Bielański”, „Wiosna nad Jeziorkiem Czerniakowskim”. Uczestniczyła też w konkursach plastycznych, w sprzątaniu Doliny Wisły, w spotkaniu z przedstawicielami policji rzecznej w Porcie Praskim na temat bezpiecznego wypoczynku w wodzie i nad wodą 

Udział w tym projekcie był okazją do szeroko pojętej edukacji przyrodniczej i ekologicznej, poznania historycznego i współczesnego znaczenia Wisły, przyczynił się do wzrostu wiedzy z zakresu przyrody Warszawy. Uczestnicy projektu poznali obszary chronione w przestrzeni Wisły, ścieżki edukacyjne oraz miejsca rekreacji nad Wisłą. 

3.1 – PTTK – Akademia Nadwiślańska

                                                                                                                                     Akademia Młodych Przyrodników

Akademia Młodych Przyrodników to kolejny projekt edukacyjny Oddziału PTTK Mazowsze, w którym wzięła udział redakcja „Małego Redaktora”. Współorganizatorem projektu była Komisja Imprez na Orientację PTTK, a patronami Zarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. Celem projektu było poznanie przez uczestników zabytkowych parków Warszawy i ich najbliższych okolic. W ramach przedsięwzięcia redakcja gazetki uczestniczyła w turystyczno-rekreacyjnych marszach na orientację,  m.in. „Oś Saska”, „Łazienki Królewskie i Agrykola”, „Park Skaryszewski”, „Park Krasińskich”, zdobywając Warszawską Odznakę Krajoznawczą oraz Regionalną Odznakę Krajoznawczą.   

3.2 – PTTK – Akademia Młodego Przyrodnika

Udział w imprezach okolicznościowych organizowanych przez Koło Turystyczne Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 99           w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. 

Redakcja „Małego Redaktora” uczestniczyła w następujących imprezach okolicznościowych  organizowanych przez Koło Turystyczne:      

  1. Rajdzie „Śladami dzieci Janusza Korczaka” 
  1. Rajdzie Niepodległości” 
  1. Rajdzie „Śladami Jana Pawła II” – współorganizowanym przez SPS nr 99 oraz Stowarzyszenie Santo Subito 
  1. Projekcie edukacyjnym „W hołdzie i pamięci”     

4.1 – Rajdy historyczno – patriotyczne

4.2 – Rajdy okolicznościowe – Jan Paweł II

4.3 – Rajdy okolicznościowe – Rajd Korczaka

 Udział redakcji „Małego Redaktora” w Centralnym Zlocie Młodzieży „Palmiry”

Od  2012 r. redakcja gazetki „Mały Redaktor” uczestniczy w Centralnym Zlocie Młodzieży w Palmirach, przemierzając szlaki Puszczy Kampinoskiej w otoczeniu niezwykle pięknej o tej porze roku jesiennej przyrody.  

W drodze na cmentarz w Palmirach – gdzie o  zmroku przy dźwiękach werbli i wystrzałach salw honorowych, w blasku płonących zniczy na mogiłach pomordowanych i pochodni trzymanych w rękach harcerzy odbywa się apel poległych będący finałem zlotu  uczestnicy zlotu poznają miejsca związane z historią kraju, przede wszystkim zaś drugą wojną światową.  

W zależności od wyboru trasy – a redakcja, uczestnicząc corocznie w tej imprezie, przeszła ich kilka – uczniowie oglądają m.in. mogiłę powstańców z 1863 r. cmentarz wojenny w Zaborowie, Krzyż „Jerzyków”, Ośrodek Dydaktyczny Kampinoskiego Parku Narodowego w Sierakowie, Ośrodek dla Niewidomych i cmentarz w Laskach oraz obszary ochrony ścisłej na terenie KPN.  

Atrakcją zlotu jest dla dzieci spotkanie wszystkich uczestników na polanie w Sieciesze, gdzie oprócz ogniska, wojskowej grochówki i kiełbasek odbywają się pokazy grup rekonstrukcyjnych, konkursy przyrodnicze związane z historią i przyrodą KPN oraz zabawy, z których szczególną popularnością cieszy się ściana wspinaczkowa. 

5 – Palmiry

 Stały konkurs w naszym kalendarzu – „Mity i mitologia” 

Od 15 lat w klasach piątych odbywa się międzyszkolny konkurs zespołów mieszanych „Mity i mitologia”. Jego uczestnicy odpowiadają na pytania dotyczące poznanych na lekcjach języka polskiego mitów greckich, ale też mają okazję wykazać się szerszą wiedzą związaną z mitologią. Emocjonująca rywalizacja między finiszującymi zespołami trwa nierzadko trzy godziny lekcyjne. Przedstawiciele zwycięskich zespołów nagradzani są słownikami mitów, książkami i albumami o tematyce mitologicznej oraz ocenami celującymi z języka polskiego. 

 Wystawa listów Demeter

Cyklicznie organizowana jest od wielu lat w naszej szkole wystawa listów bogini Demeter do wybranego boga po zniknięciu jej ukochanej córki Kory.  

Pierwszym etapem pracy przygotowującym do wystawy jest cykl lekcji z języka polskiego poświęconych mitowi o Demeter i Korze. Uczniowie analizują treść mitu ze szczególnym uwzględnieniem opisu przeżyć i uczuć matki po porwaniu przez Hadesa jej jedynej córki.  Kolejnym etapem pracy jest przypomnienie zasad pisania listu, następnie redagowanie listów Demeter do wybranego boga, w którym bogini wyraża swe uczucia. Po omówieniu i poprawie listów uczniowie przystępują do przygotowania ich wersji plastycznej. 

Realizacja pomysłów zadziwia. Na wystawie można zobaczyć listy napisane na koziej skórze, brzozowej korze, zasuszonym liściu, pergaminie, płótnie, listy wykonane w wosku, wyrzeźbione w lipowej desce, napisane i wypalone w glinie. Są listy umieszczone na doniczce, na skrzydłach ćmy, bo tylko ona może dolecieć do podziemia, listy w butelce, w buciku Hermesa, w kreciej łapie, na skrzydłach kruka czy żaglu starożytnej łodzi. Pomysłowość dzieci nie ma granic… 

 7 – Wystawa listów Demeter

Wystawy gier planszowych inspirowanych lekturą „Przygód Odyseusza” Jana Parandowskiego oraz Hobbita J.R.R. Tolkiena.  

Zainteresowanie wystawą „Listów Demeter” sprawiło, że uczniowie zaproponowali zorganizowanie wystaw prac przygotowanych na lekcjach języka polskiego, a zainspirowanych 10-letnią podróżą Odyseusza do Itaki oraz wyprawą hobbita Bilba Bagginsa i krasnoludów do Samotnej Góry. Od pięciu więc lat organizujemy wystawy gier planszowych prezentujących podróże bohaterów.  

Uczniowie podzieleni na czteroosobowe zespoły wymyślają zasady gry i układają do niej instrukcję. Przygotowują wypracowane i piękne  kolorowe plansze z kartonu i sklejki, wykorzystując farby, kolorowy papier i płótno. Samodzielnie też wykonują pionki, a niektórzy nawet kostki do gry i pudełkaNiektóre gry są skomplikowane, bardzo rozbudowane tak, że chętnie grają w nie dorośli.  

Uczniowie znów potrafią zaimponować pomysłowością koncepcji gry oraz ich wykonaniem.    

8 – Gry planszowe