Historia szkoły

Historia Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 Raoula Wallenberga

Budowa budynku szkoły trwała od 1983 do 2008 roku.

W 1991 roku z inicjatywy Towarzystwa Budowy   i Organizacji Integracyjnej Twórczej Szkoły Podstawowej im. Raoula Wallenberga została powołana Integracyjna Twórcza Szkoła Podstawowa nr 339. Funkcję dyrektora szkoły powierzono panu Sławomirowi Stoczyńskiemu.

1 września 1992 roku odbyła się inauguracja roku szkolnego      w obecnym budynku. Wówczas odsłonięto fresk pana Leszka Zadrąga „Drzewo Dobroczyńców”, a szwedzka fundacja „Star of hope” przekazała szkole sprzęt rehabilitacyjny i samochód do przewozu uczniów z niepełnosprawnością ruchową. We wrześniu 1993 roku szkoła powiększyła się o lewe skrzydło: pierwsze i drugie piętro oraz stołówkę.

 

1 czerwca 1993 roku Integracyjna Twórcza Szkoła Podstawowa nr 339 otrzymała imię szwedzkiego dyplomaty Raoula Wallenberga.  W czerwcu 1996 roku pożegnaliśmy pierwszych absolwentów klas ósmych szkoły podstawowej.

 

 

 

 

Październik 1996 roku przyniósł zmiany personalne. Obowiązki dyrektora szkoły objęła pani Danuta Bożentowicz – Sarna, a wicedyrektorem została pani Anna Kłoda. Funkcje te obie panie dyrektor pełniły do końca sierpnia 2011roku. Od września 2011 roku dyrektorem szkoły jest pani Lidia  Kumanek.

W 1999 roku powołano Zespół Szkół nr 2, w którego skład weszły: Integracyjna Twórcza Szkoła Podstawowa nr 339 im. Raoula Wallenberga, Gimnazjum Integracyjne nr 12 oraz CI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne.

W październiku 2002 roku nadano Zespołowi Szkół nr 2 imię Raoula Wallenberga. W 2004 roku zmieniono nazwę zespołu na Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga, szkoły podstawowej na Szkoła Podstawowa nr 339 Integracyjna im. Raoula Wallenberga . W wyniku reformy edukacji przeprowadzonej w roku 2017 jesteśmy Szkołą Podstawową Integracyjną nr 339 im. Raoula Wallenberga.

W roku szkolnym 2008/2009 zorganizowaliśmy  I Mokotowski Konkurs Matematyczny „W labiryntach matematyki” dla uczniów klas I – III mokotowskich szkół podstawowych.

Dwukrotnie uzyskaliśmy tytuł „Szkoła z klasą”.

Od października 1999 roku uczniowie szkoły podstawowej wydają gazetkę pt. ”Mały Redaktor”.

W latach 1999 – 2006 szkoła uczestniczyła w trzech edycjach międzynarodowego programu SOCRATES – COMENIUS.

Od 2003 roku organizowany jest w szkole Dzień Ziemi oraz konkurs fotograficzny pt. „Moja przygoda  z przyrodą”  im. Beaty Milewskiej – Kamińskiej.

Od 2006 roku uczniowie biorą udział w Zawodach Sportowych Dzieci Niepełnosprawnych – Białołęka.

Od roku 2007 organizowany jest w szkole konkurs “W labiryntach matematyki” dla uczniów klas I – III mokotowskich szkół podstawowych.

Od 2010 roku szkoła uczestniczy w Pikniku Naukowym Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia oraz Festiwalu Nauki Małego Człowieka.

W grudniu 2014 roku otworzyliśmy nowoczesną bibliotekę z centrum multimedialnym, przeniesioną do nowych pomieszczeń w 2016 roku.

W listopadzie 2016 roku otrzymaliśmy certyfikat Akademii Nadwiślańskiej.

 Od czerwca 2017 roku szkoła może bezterminowo używać tytułu “Varsavianistycznej Szkoły”.

Od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie biorą udział w Szkolnym Budżecie  Partycypacyjnym rozwijając takie kompetencje kluczowe jak innowacyjność i przedsiębiorczość.

Od roku szkolnego 2020/2021 w szkole jest realizowany program “Uczeń mediatorem” , w ramach którego uczniowie uczą się współpracy, komunikacji empatycznej, różnych sposobów patrzenia na konflikt oraz zasad mediacji.

W roku 2021/2022 realizowana jest innowacja “Międzynarodowy Projekt Edukacyjny EMOCJA”.

W roku 2021/2022 szkoła bierze udział w innowacji społecznej dla obszaru edukacji formalnej – Program wsparcia uczniów ze spektrum autyzmu “Tutoring koleżeński”.

W roku 2021/2022 szkoła jest, wraz z Burmistrzem Dzielnicy Mokotów, Dzielnicowym Centrum Integracji i Fundacją eFkropka, organizatorem VII konferencji “Osoba w kryzysie psychicznym”.

Naszą szkołę odwiedzili: 

Pani Kurator Irena Dzierzgowska

Pani Premier Hanna Suchocka

Jego Ekscelencja Ákos Engelmayer – Ambasador Węgier

Jego Ekscelencja Staffan Herrström – Ambasador Szwecji

Pani Karin Herrström – żona Ambasadora Szwecji

Pani prezydentowa Danuta Wałęsowa

Pani Janina Ochojska

Pani Sonia Sonnefeld – przewodnicząca Szwedzkiego Towarzystwa im. Raoula Wallenberga

Pan Wojciech Książek – Minister Edukacji Narodowej

Pan Premier Jerzy Buzek

Jego Eminencja ks. Józef Kardynał Glemp Prymas Polski

Jego Eminencja ks. Kardynał Kazimierz Nycz

Przedstawiciele  Ministerstwa Edukacji Mongolii