INSPIRACJE KORCZAKOWSKIE

INSPIRACJE   KORCZAKOWSKIE

w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie

Raoul Wallenberg i Janusz Korczak  nigdy się nie spotkali, nie znali się. Obaj świadomie poświęcili życie trosce   o innych ludzi. W czasach wojny, gdy godność ludzka była poniżana,  dostrzegali wartość  każdego człowieka.  Cechowała ich wielka wrażliwość na los drugiego człowieka, życzliwość, rzetelność, systematyczność, pracowitość i wielka odwaga. Ich życiem kierowały wartości, które są dla nas – społeczności szkolnej wzorem i drogowskazem.

               

                                  RAOUL WALLENBERG                                  JANUSZ KORCZAK (1878)

Słowa wielkiego pedagoga Janusza Korczaka: „Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do poważnego ich rozważania” wyznaczają kierunek rozwoju naszej szkoły.

Przyjęliśmy ideę szkoły, jako społeczności uczącej się i praktykującej  komunikację opartą na empatii. Uczymy się porozumienia bez przemocy wg Marshala B. Rosenberga, stanowiącego fundament relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku, bo „Dobry człowiek to taki, który czuje, co drugi czuje” (Janusz Korczak).

Tworzymy klimat wspierający rozwój potencjału i talentów – szkołę, gdzie każdy człowiek – mały i duży – ma szansę być usłyszanym, zrozumianym i akceptowanym wraz ze swoimi uczuciami i potrzebami, gdzie buduje się zaufanie i zaangażowanie zamiast przymusu. „Jeżeli ktoś zrobił coś złego, najlepiej mu przebaczyć”  – te słowa Janusza Korczaka były inspiracją do wprowadzenia w naszej szkole SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ ORAZ MEDIACJI UCZNIOWSKICH.

Konflikty rozwiązujemy w oparciu o dialog prowadzony w  KRĘGACH NAPRAWCZYCH i podczas MEDIACJI.

Janusz Korczak uważał, że:

„Wychowanie powinno być traktowane jako proces oparty na partnerstwie”

„Nie ma dzieci, są ludzie”

„Dziecko ma prawo być sobą”

„Dziecko ma prawo do wypowiadania własnego zdania”

„Podstawą jest ZAUFANIE do dziecka i wiara w możliwość jego poprawy”

„Kara tresuje, a nie wychowuje”

W naszej szkole uczymy się:

 • patrzeć na drugiego człowieka z intencją otwartości, ciekawości i akceptacji;
 • uwzględniać uczucia i potrzeby drugiej strony przy jednoczesnej świadomości wagi własnych uczuć i potrzeb;
 • wyrażać swoje uczucia oraz potrzeby w sposób nieraniący drugą stronę;
 • dostrzegać, że agresja jest nieudolną formą wyrażenia uczuć i potrzeb;
 • odpowiednio reagować na słyszane komunikaty i czyny, i nie odbierać ich jako atak na własną osobę;
 • jak prosić drugą osobę o rozmowę lub zmianę zachowania;
 • rozwiązywać konflikty poprzez poszukiwanie rozwiązań, które uwzględniają nas oraz rozmówcę.

„Dobry człowiek to taki, który czuje, co drugi czuje”

(Janusz Korczak)

Wiemy, że :

 • wszyscy mamy te same potrzeby;
 • potrzeby wszystkich ludzi są tak samo ważne;
 • wszelkie działania są próbami zaspokojenia tych potrzeb;
 • różnimy się strategiami zaspokajania potrzeb;
 • uczucia pokazują czy potrzeby są zaspokojone, czy niezaspokojone;

Potrafimy:

 • rozpoznać i nazwać swoje uczucia;
 • rozpoznać potrzeby, jakie kryją się za działaniem człowieka.

DO NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW, RODZICÓW!

UWAGA! TERAZ MÓWI DZIECKO!

 1. Pamiętaj, że Twoja stanowczość daje mi poczucie bezpieczeństwa!
 2. Okazuj mi miłość i uświadamiaj błędy!
 3. Zamiast karać, uświadom mi istotę zła i wskaż drogę do poprawy!
 4. Pozwól mi błądzić i radośnie dążyć do poprawy!
 5. Z powagą traktuj moje złe nawyki!
 6. Nie chroń mnie przed konsekwencjami!
 7. Kiedy dominujesz, zaniżasz moją samoocenę!
 8. Krzyczę i robię niedobre rzeczy, bo chcę, abyś zwrócił na mnie swoją uwagę!
 9. Kłamię, bo boję się konsekwencji!
 10. Rozmawiaj ze mną, bo znajdę odpowiedź gdzie indziej!
 11. Mam prawo do niepowodzeń i do łez!
 12. Mam prawo do radości!Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”(Janusz Korczak)
 13. Mam prawo do wypowiadania swoich myśli!
 14. Mam prawo do dnia dzisiejszego!
 15. Mam prawo do nauki i do popełniania błędów!
 16. Mam prawo do szacunku; nawet wtedy, gdy popełniam błędy!
 17. Mam prawo być sobą!
 18. Naucz mnie wypełniać obowiązki i wyjaśnij mi swoje wymagania!
 19. Poznaj siebie, zanim zaczniesz poznawać mnie!
 20. PAMIĘTAJ, NAŚLADUJĘ CIEBIE!

KILERZY EMPATII:

BRAK UWAGI

 „WIEM LEPIEJ”

 OSĄDZANIE

PORÓWNYWANIE

ZAPRZECZANIE UCZUCIOM

 ŻĄDANIA

STRASZENIE

OBWINIANIE

 

Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia

Janusza Korczaka

“Popandemiczne emocje dzieci i młodzieży – co poradziłby nam Korczak?”

Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka została ustanowiona w uznaniu zasług tego wybitnego obywatela Warszawy. Konkurs promuje ideę placówki otwartej, mądrej, przyjaznej i twórczej – miejsca, w którym dostrzega się potrzeby wychowanków, uczniów oraz ich rodziców. Placówki, w których podstawowe prawa dziecka do miłości, bycia szanowanym, posiadania własnych tajemnic, samostanowienia o sobie, własności, rozwoju, zabawy, pracy i sprawiedliwości są na co dzień respektowane.

Dyplom i statuetka nagrody wychowawczej im. Janusza Korczaka.