Koła zainteresowań i koła przedmiotowe

KOŁO SZACHOWE

Zawsze istnieje właściwe posunięcie. Trzeba je tylko znaleźć…
64 pola szachownicy otwierają w umyśle ogrom możliwości, podobnie jak 32 litery alfabetu w kulturze.
W każdy czwartek o godzinie 8.05 w sali 110 a spotykają się miłośnicy królewskiej gry z klas trzecich.

         
Zapraszam:)
Balbina Sochaczewska

 

KOŁO PRZYRODNICZE

przeznaczone jest dla dzieci z klas I-III,  jako dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

Zajęcia  prowadzone są w następujących  grupach wiekowych: klasy:  I-II  i III.

 Biorą w nim udział dzieci szczególnie zainteresowane szeroko pojętą tematyką przyrodniczą.

 Zajęcia będą prowadzone, zgodnie z ideą integracji, w taki sposób, aby każdy chętny uczeń mógł w nich uczestniczyć.

 Zajęcia w prosty i ciekawy sposób pozwolą przybliżyć dzieciom zjawiska i zmiany zachodzące w przyrodzie. Ukażą życie zwierząt i roślin. W szczególny sposób zwrócą uwagę na  konieczność ochrony przyrody i wprowadzą w  tematykę zachowań pro-ekologicznych.

 Proponowane aktywne i różnorodne metody działań umożliwią poznanie złożonych zagadnień oraz nauczą systematycznej i odpowiedzialnej pracy.

 Aktywna współpraca z nauczycielami fizyki, chemii i biologii poszerzą świadomość poznawczą dzieci i nauczą  współpracy  oraz korzystania z różnych źródeł zdobywania wiedzy.

 Udział w wielu konkursach szkolnych i międzyszkolnych o  tematyce przyrodniczej oraz prezentowanie na forum szkolnym doświadczeń i zdobytej wiedzy da dzieciom poczucie satysfakcji z osiągniętego sukcesu.

Będziemy:

  • robić doświadczenia
  • obserwować przyrodę
  • oglądać filmy
  • rozwiązywać rebusy, krzyżówki i łamigłówki
  • korzystać z komputera
  • pisać, malować i rysować

                                                                                          

SERDECZNIE ZAPRASZAM !

Miłosława Kowalczewska

 

 

Szkolny ogród naukowy

Na terenie naszej szkoły działa od kilku lat szkolny ogród naukowy stworzony z inicjatywy rodziców i uczniów. Rosną tam drzewa owocowe, krzewy owocowe, zioła, truskawki, poziomki i kwiaty. Uczniowie mają okazję uczestniczyć w zajęciach plenerowych organizowanych w ogrodzie i naocznie obserwować kwitnienie sadów, wzrost roślin, dojrzewanie owoców w ramach projektu „Rok w ogrodzie”. Klasy młodsze pod opieką wychowawców biorą udział w pielęgnacji roślin, zajmują się sadzeniem nowych roślin, wyrywaniem chwastów, podlewaniem – poznają pracę ogrodnika i sadownika.

Obok ogrodu naukowego znajduje się ogródek meteorologiczny z przyrządami do obserwacji pogody: wiatromierzem, deszczomierzem, klatką meteorologiczną.

Jesienią uczniowie wszystkich klas brali udział w akcji sadzenia krokusów na terenie szkoły. Efekty będziemy podziwiać wiosną.

Opiekunowie ogrodu naukowego:

Iwona Wasilewska-Beck

Katarzyna Luty

Izabela Durślewicz

Wiosna!

Wokół szkoły zakwitły już pierwsze pierwiosnki i krokusy.

        Krokusy na trawniku. Na pierwszym planie jasnofioletowy kwiat i pąk, dalej żółte inne pąki: żółte i ciemnofioletowy. Fioletowy krokus na trawniku. 

Koło „SCIENCE- naukowe doświadczenia i trening twórczego myślenia”.

 

Przeznaczone jest dla dzieci z klas II – III jako forma dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Zapraszam uczniów szczególnie ciekawych świata, chętnych do poznawania nowych metod pracy,

zabawy, chcących rozwijać swoją kreatywność.

Prowadząca: Elżbieta Kopyt

 

Zajęcia, aby rozwijać umysłowe kompetencje dzieci i ich zainteresowania naukowe, w prosty i ciekawy sposób mają przybliżać dzieciom zjawiska zachodzące w przyrodzie, wyjaśniać zmiany, uczyć sposobów „gimnastykowania” umysłu, a także wdrażać  do pracy grupowej, uwrażliwiać na drugą osobę, ośmielać do wyrażania własnych opinii, zdania. Stosowane metody są różnorodne, a techniki i zabawy mają rozwijać wyobraźnię oraz  nauczyć zadawania pytań, rozwiązywania problemów, śmiałego wyrażania swojego zdania. Zajęcia mają również pokazać dzieciom jak ważna jest współpraca i zachęcić dzieci do korzystania z różnych źródeł wiedzy. Tematyka i formy pracy dostosowane są do wieku i możliwości uczestników.

 

Tak pracowaliśmy w ubiegłym roku szkolnym:

 Według podanej instrukcji rysujemy postać i…. wymyślamy jej imię, zdolności, pochodzenie oraz przygody jakie przeżyła.

Jak z zielonych pasków zdobytych jako punkty za rozwiązanie różnych logicznych zagadek ułożyć świerk? – efekty pracy 3 grup.

Układamy pytania do ilustracji. Łatwe. Ale my uczymy się też układać pytania do usłyszanej odpowiedzi- możliwości jest wiele…

W grupach  konstruujemy wieżę. Jednakowe zestawy materiałów, a wieże różnorodne- ale jesteśmy kreatywni!

 

Co widać przez dziurkę od klucza?- na podstawie małego fragmentu rysujemy to, co ukryło się za drzwiami i wymyślamy nieprawdopodobne opowieści.