W labiryntach matematyki

                                                   

Mokotowski Konkurs Matematyczny

„W labiryntach matematyki”

Od 2007 roku  organizujemy w naszej szkole Mokotowski Konkurs Matematyczny „W labiryntach matematyki”, który jest jedynym konkursem matematycznym w naszej dzielnicy przeznaczonym dla wszystkich uczniów z edukacji wczesnoszkolnej.

Głównym celem naszego konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz wyłonienie uczniów uzdolnionych. Organizacją konkursu zajmuje się nauczyciel matematyki uczący w klasach IV – VIII, pani Monika Zielińska, która jest autorką wszystkich zadań konkursowych oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pani Anna Kołodziejczyk. Co roku do konkursu przystępują  uczniowie z około 20 mokotowskich szkół podstawowych. W eliminacjach szkolnych bierze udział ponad 1000  uczniów, a podczas etapu dzielnicowego gościmy w naszej szkole od 150 do 200 uczniów, co świadczy o tym, że nasz konkurs od lat cieszy się dobrą opinią i dużym zainteresowaniem wśród uczniów, ich rodziców i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Nasz konkurs zainspirował wielu nauczycieli do prowadzenia w swoich szkołach dodatkowych zajęć matematycznych przygotowujących uczniów do udziału w dwóch etapach  konkursu.  W przeprowadzeniu etapu dzielnicowego uczestniczy większość nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, a także wspierają nas koleżanki i koledzy ze szkół zgłoszonych do konkursu.

Co roku w Mokotowskim Konkursie Matematycznym „W labiryntach matematyki” wyłaniamy 30 – 40 laureatów, których wraz z rodzicami i nauczycielami mamy zaszczyt gościć na uroczystości rozdania dyplomów i atrakcyjnych nagród rzeczowych.

 

 

Stałym punktem uroczystości rozdania nagród są również występy artystyczne naszych uczniów, np. koncerty fortepianowe, skrzypcowe i gitarowe oraz wokalno – taneczne w wykonaniu “Warszawskich Nutek”. Uczniów przygotowuje do występów nauczycielka muzyki, pani Małgorzata Izdebska.

 

Laureaci naszego konkursu w kolejnych etapach kształcenia rozwijają swoje umiejętności matematyczne i  biorą udział  w ogólnopolskich konkursach matematycznych.

Konkurs Matematyczny „W labiryntach matematyki” organizowany w naszej szkole wpisał się na stałe w harmonogramy konkursowe szkół mokotowskich i dzięki wieloletniej tradycji cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku uczniów, ich rodziców i nauczycieli w naszej dzielnicy.