Labirynty matematyki

                                                            “W  LABIRYNTACH  MATEMATYKI”

Konkurs matematyczny „W labiryntach matematyki” przeznaczony jest dla uczniów
klas 1 – 3 szkół podstawowych z Mokotowa. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339. Organizacją Konkursu zajmują się Panie Anna Kołodziejczyk i Monika Zielińska.

Celem konkursu jest:

  • rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,
  • popularyzowanie matematyki wśród najmłodszych uczniów szkoły podstawowej,
  • umożliwienie uczniom sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności,
  • wyłowienia uczniów szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych matematyką,
  • przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy przy rozwiązywaniu problemów,
  • stworzenie życzliwej atmosfery rywalizacji i szansy radości z sukcesu,
  • oswojenie z otwartymi zadaniami konkursowymi.

Konkurs matematyczny „W labiryntach matematyki” przeprowadzany jest w dwóch etapach, pierwszy etap w poszczególnych szkołach, a etap międzyszkolny w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339. Podczas konkursu uczniowie rozwiązują pięć zadań otwartych, każde po 5 punktów. Do etapu międzyszkolnego kwalifikowani są uczniowie, którzy uzyskują minimum 18 punktów. Do drugiego etapu zazwyczaj kwalifikowanych jest od 120 do 180 uczniów. Komisja konkursowa złożona z nauczycieli SPI nr 339 wyłania 30-40 laureatów. Konkurs „W labiryntach matematyki” organizowany jest od 2007 roku.

Font Resize
Contrast