Pomóżmy dzieciom odkryć w sobie artystyczne dusze

 

Autor pracy: Wiktor Wódarski, klasa 4a

Obecny czas niesie ze sobą wyjątkowe wyzwania: nauka nowych narzędzi zdalnego nauczania, nowych sposobów i zasad komunikacji, nowego rozplanowania pracy i odpoczynku. Każdego dnia: nowe programy, nowe funkcje, operacje, nowe aplikacje. Zdobywanie wiedzy i umiejętności może być wielką przygodą, ale może również nieść ze sobą stres i zmęczenie. Dlatego szczególnie w tym okresie ważne jest, abyśmy pamiętali o twórczym odpoczynku, który rozbudzi kreatywność dzieci. Pozwoli im spojrzeć na rzeczywistość dziecięcym okiem i połączyć na nowo znane już elementy.

Nie odrzucajmy więc tradycyjnych kolorowanek, wylepianek, wyklejanek, które mogą przynieść upragnione wyciszenie i rozbudzić wewnętrzne pokłady kreatywności naszych dzieci, po prostu odkryć w sobie artystyczną duszę. Pamiętajmy słowa Janusza Korczaka: „Dziecko myśli uczuciem, nie intelektem“.

                                                                                           Beata Chudzimska