Życzenia Dyrektora

W Dniu Edukacji Narodowej, upamiętniającej powstanie Komisji Edukacji Narodowej, pragnę złożyć najlepsze życzenia wszystkim pracownikom, rodzicom i uczniom Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 w Warszawie.

Gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom dziękuję za zaangażowanie w   tworzenie Szkoły, w której życzliwość, szacunek, współpraca, odpowiedzialność i patriotyzm są najwyższymi wartościami.

Życzę Wszystkim satysfakcji z wykonywanej pracy i kolejnych sukcesów naszych uczniów.

 

Dyrektor Szkoły

Lidia Kumanek