Pielęgniarka szkolna

W szkole pełnią dyżury pielęgniarki zatrudnione przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów:

p. Elżbieta Rawa – Wiśniewska

p. Anna Przysowa