Podręczniki. Szkolne zestawy programów nauczania.

Szkolny zestaw podręczników na

rok szkolny 2021/2022

 

Książki oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów z wszystkich klas są zakupione z dotacji celowej MEiN. Zostaną one wypożyczone uczniom z biblioteki szkolnej, a zeszyty ćwiczeń przekazane we wrześniu 2021 r. Rodzice zakupują podręczniki do religii i oddziału przedszkolnego oraz w klasach I-III na zajęcia edukacji przez szachy.

Edukacja wczesnoszkolna

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – KLASY I – III

Klasa IV

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – KLASA IV

Klasa V

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – KLASA V

Klasa VI

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – KLASA VI

Klasa VII

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – KLASA VII

Klasa VIII

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – KLASA VIII

 

                     

              Szkolne zestawy programów nauczania

 

 

Lata 2015-2018

Szkolny zestaw programów nauczania. 2015 -2018

Lata 2016-2019

Szkolny zestaw programów nauczania 2016-2019

Lata 2017-2022

Szkolny zestaw programów nauczania 2017 – 2022

Lata 2018- 2023

Szkolny zestaw programów nauczania 2018 – 2023

Lata 2019 – 2024

Szkolny zestaw programów nauczania 2019 – 2024

Lata 2020 – 2025

Szkolny zestaw programów nauczania 2020-2025