Oferta świetlicy

Zajęcia w świetlicy szkolnej prowadzone są według dziennego oraz tygodniowego rozkładu zajęć. Dostosowane są  do potrzeb i zainteresowań dzieci. Uwzględniają plan lekcji oraz przerwę obiadową.

7:30 – 9:00

 

–        relaks przy muzyce, zabawy ruchowe;

–        gry i zabawy planszowe;

–        zabawy konstrukcyjne, tematyczne, układanki, rysowanie na tematy dowolne, kolorowanie ilustracji;

12:35 – 14:15 –        przerwa obiadowa (po zakończonych zajęciach lekcyjnych),

–        odrabianie lekcji;

14:15 – 15:35

13:50 – 15:50[1]

–        zajęcia dydaktyczne według tygodniowego planu zajęć;

–        zajęcia plastyczne;

–        zajęcia muzyczne;

–        zajęcia sportowe;

–        zajęcia przyrodnicze;

–        zabawy okolicznościowe;

–        programy artystyczne;

–        konkursy i turnieje;

–        zabawy na świeżym powietrzu;

15:35 – 17:35 –        zabawy integrujące grupę świetlicową;

–        zabawy sportowe;

–        zabawy konstrukcyjne;

–        gry planszowe przy stolikach;

–        gry i zabawy rozwijające twórcze myślenie;

–        rysowanie dowolne i kolorowanie;

–        odrabianie lekcji.