Oferta edukacyjna

     PLAN  ZAJĘĆ  ŚWIETLICOWYCH    

  W ROKU   SZKOLNYM 2019/2020

         

         Zajęcia w świetlicy szkolnej prowadzone są według dziennego oraz tygodniowego rozkładu zajęć. Dostosowane są  do potrzeb i zainteresowań dzieci. Uwzględniają plan lekcji oraz przerwę obiadową.

  1. Dzienny plan zajęć:
7:30 – 9:00

 

–        relaks przy muzyce, zabawy ruchowe;

–        gry i zabawy planszowe;

–        zabawy konstrukcyjne, tematyczne, układanki, rysowanie na tematy dowolne, kolorowanie ilustracji;

12:35 – 14:15 –        przerwa obiadowa (po zakończonych zajęciach lekcyjnych),

–        odrabianie lekcji;

14:15 – 15:35

13:50 – 15:50[1]

–        zajęcia dydaktyczne według tygodniowego planu zajęć;

–        zajęcia plastyczne;

–        zajęcia muzyczne;

–        zajęcia sportowe;

–        zajęcia przyrodnicze;

–        zabawy okolicznościowe;

–        programy artystyczne;

–        konkursy i turnieje;

–        zabawy na świeżym powietrzu;

15:35 – 17:35 –        zabawy integrujące grupę świetlicową;

–        zabawy sportowe;

–        zabawy konstrukcyjne;

–        gry planszowe przy stolikach;

–        gry i zabawy rozwijające twórcze myślenie;

–        rysowanie dowolne i kolorowanie;

–        odrabianie lekcji.

 

  1. Tygodniowy plan zajęć:
Grupa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
IA Zajęcia artystyczne Zajęcia umuzykalniające Zajęcia sportowe Zajęcia komputerowe „Bajkowy piątek”
IB Gry i zabawy edukacyjne Zajęcia plastyczne Zabawy ruchowe Zajęcia czytelnicze  Sala zabaw Radosna szkoła
IC Zabawy przy muzyce Zajęcia plastyczne Zajęcia w sali zabaw Radosna szkoła Gry i zabawy sportowe ogólnorozwojowe „Bajkowy piątek”
IIA Zajęcia przy muzyce Zabawy z elementami dramy Zajęcia plastyczne Zabawy konstrukcyjne Zajęcia czytelnicze
IIB Zajęcia relaksacyjne przy muzyce Zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną Zajęcia czytelnicze Kreatywne zajęcia plastyczne „Bajkowy piątek”
IIC Zajęcia plastyczne Zajęcia komputerowe Zajęcia sportowe Sala zabaw

Radosna Szkoła

„Bajkowy piątek”
Klasy III i IV Zajęcia komputerowe Zajęcia plastyczne Tenis stołowy Zajęcia plastyczne Zajęcia komputerowe
Minihokej Piłka nożna Piłka nożna Piłka nożna Zajęcia rekreacyjne przy muzyce
Klasy V- VIII Pomoc w odrabianiu pracy domowej Pomoc w odrabianiu pracy domowej Pomoc w odrabianiu pracy domowej Pomoc w odrabianiu pracy domowej Pomoc w odrabianiu pracy domowej
„Planszomania”- klub gier planszowych „Planszomania”- klub gier planszowych „Planszomania”- klub gier planszowych „Planszomania”- klub gier planszowych „Planszomania”- klub gier planszowych
Możliwość korzystania z zajęć dla klas III i IV Możliwość korzystania z zajęć dla klas III i IV Możliwość korzystania z zajęć dla klas III i IV Możliwość korzystania z zajęć dla klas III i IV Możliwość korzystania z zajęć dla klas III i IV

[1] dla grup świetlicowych klas V-VIII

                                                         

          

    Nauczyciele pracujący w świetlicy

Rok szkolny 2019/2020

Kierownik świetlicy: Jolanta Materny

 

Wychowawcy:

Grzegorz Bańka

Anna Chrzanowska – Bereda

Beata      Łuczyńska – Kamińska

Daniel Grochowalski

Lena Smolińska

Lidia Olszewska

Karolina Malik

Agnieszka Bechler

Sylwia Karpińska

Kinga Zaręba

Marzena Pomianowska

Małgorzata Izdebska

Maria Grzelecka

Aleksandra.Dziewicka

Agnieszka Pikuła

Ewa Borkowska

Marek Piętkowski

Iwona Wasilewska – Beck

Katarzyna Stryj

Emilia Wiórkowska

Monika Jakubczak

 

 

 

Font Resize
Contrast