Samorząd szkolny

Rada Samorządu:

Przewodnicząca: Natalia Piekut – kl. 8a 

Rzecznik Praw Ucznia: Olaf Kokoszka – kl. 7a

Członkowie Rady:

Olga Dziadosz – kl. 7a (członek zespołu mediacyjnego)

Tomasz Zakrzewski – kl. 5a

Szymon Gorzejewski – kl. 4a

Opiekunowie samorządu:

Grzegorz Fijałek

Rafał Staniszewski

Opiekun koła wolontariatu:

Grażyna Węgiełek

Realizacja zadań statutowych:

  1. Monitorowanie  przestrzegania praw ucznia w szkole.
  2. Dbanie, by pobyt uczniów na terenie placówki nie kojarzył się tylko i wyłącznie z wymaganiami, ale też był czasem przyjemnym:
    •  szczęśliwy numerek,
    • pomoc w tłumaczeniu materiału lekcyjnego uczniom z trudnościami w nauce

      3. Opracowanie katalogu działań,  w których uczniowie mają prawo decydować,

          współdecydować, lub opiniować zgłoszone projekty.

Działania samorządu w roku szkolnym 2020/2021

1.

Działania samorządu w roku szkolnym 2019/2020

1. Organizacji Światowego Dnia Praw Dziecka w szkole.

2. Akcja „Pozytywna Uwaga”, czyli  wpisywanie do Librusa pochwały dla uczniów, którzy

    wykazali się, mimo swoich trudności, szczególnie dobrym wykonaniem pracy.

3. Postulowanie opcji „Szczęśliwy Numerek”.

4. Opracowania zasad korzystania z radiowęzła szkolnego.

5. Praca nad projektem  zorganizowania mistrzostw szkoły w tenisie stołowym.