Samorząd Szkolny

 

Znalezione obrazy dla zapytania: Samorząd Szkolny

 

Rada Samorządu:

Przewodnicząca: Natalia Piekut – kl. 7a 

Rzecznik Praw Ucznia: Filip Jaworski – kl. 8a

Członkowie Rady:

Julia Tonderska  – kl. 8a

Mikołaj Przyborowski – kl. 8a

Jakub Tulacha kl. –  8a

 

Realizacja zadań statutowych:

  1. Monitorowanie  przestrzegania praw ucznia w szkole.
  2. Dbanie, by pobyt uczniów na terenie placówki nie kojarzył się tylko i wyłącznie z wymaganiami, ale też był czasem przyjemnym:
    •  szczęśliwy numerek,
    • pomoc w tłumaczeniu materiału lekcyjnego uczniom z trudnościami w nauce

      3. Opracowanie katalogu działań,  w których uczniowie mają prawo decydować,

          współdecydować, lub opiniować zgłoszone projekty.

 

Działania samorządu w roku szkolnym 2019/2020

1. Organizacji Światowego Dnia Praw Dziecka w szkole.

2. Akcja „Pozytywna Uwaga”, czyli  wpisywanie do Librusa pochwały dla uczniów, którzy

    wykazali się, mimo swoich trudności, szczególnie dobrym wykonaniem pracy.

3. Postulowanie opcji „Szczęśliwy Numerek”.

4. Opracowania zasad korzystania z radiowęzła szkolnego.

5. Praca nad projektem  zorganizowania mistrzostw szkoły w tenisie stołowym.

 

 

Font Resize
Contrast