Samorząd szkolny

Rada Samorządu:

Przewodnicząca: Maja Jordan- Gnatowska – klasa 7b

Rzecznik Praw Ucznia: Julia Dziadosz  – klasa 8a

                                        Tadeusz Markiewicz – klasa 4a

Członkowie Rady:

Tadeusz Markiewicz  – klasa 4a

Jan Chmielak – klasa 5b

Małgorzata Bąbiak  – klasa 6b

Opiekunowie samorządu:

Grzegorz Fijałek

Rafał Staniszewski

Rzecznik Praw Ucznia: Rafał Staniszewski

Opiekun koła wolontariatu:

Barbara Nowosielska

Realizacja zadań statutowych:

  1. Monitorowanie  przestrzegania praw ucznia w szkole.
  2. Dbanie, by pobyt uczniów na terenie placówki nie kojarzył się tylko i wyłącznie z wymaganiami, ale też był czasem przyjemnym:
    •  szczęśliwy numerek,
    • pomoc w tłumaczeniu materiału lekcyjnego uczniom z trudnościami w nauce

      3. Opracowanie katalogu działań,  w których uczniowie mają prawo decydować,

          współdecydować, lub opiniować zgłoszone projekty.