Stypendium im. Grzesia Hennela

 

 1. Fundatorem Stypendium im. Grzesia Hennela jest Rada Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339.
 2. Stypendium może otrzymać uczeń, który pokonał własne słabości.
 3. Stypendium to można otrzymać tylko raz w czasie trwania nauki w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339.
 4. Do Stypendium mogą kandydować uczniowie od czwartej klasy szkoły podstawowej.
 5. Z klas uprawnionych do wyboru kandydatów może być w każdym roku szkolnym typowany tylko jeden uczeń.
 6. Wszystkie kandydatury muszą wpłynąć do końca marca.
 7. Kandydat do nominacji może wybrać sobie rzecznika (na przykład nauczyciela lub kolegę), który przedstawi kapitule jego wizerunek i sukcesy.
 8. W skład Kapituły wchodzą: Dyrektor i członkowie Rady Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339
 9. Po prezentacjach kandydatów Kapituła kończy pierwszy etap eliminacji, wybierając nie więcej niż cztery osoby nominowane do stypendium.
 10. W przypadku gdyby kandydatem do stypendium było dziecko któregoś z członków Kapituły, musi on zrezygnować z uczestnictwa w obradach I i II etapu eliminacji.
 11. W maju Kapituła dokona wyboru laureata konkursu spośród nominowanych uczniów.
 12. Uroczyste ogłoszenie wyniku i wręczenie stypendium odbędzie się w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego.
 13. Na uroczystość wręczenia Stypendium im. Grzesia Hennela zapraszani są, jako honorowi goście, rodzice Grzesia.

W roku szkolnym 2020/2021 stypendium imienia Grzesia Hennela otrzymał

Michał Masianis z klasy VIIIa

W roku szkolnym 2019/2020 stypendium imienia Grzesia Hennela otrzymało dwóch uczniów:

Paweł CIecierski z klasy VIIa

 Olaf Kokoszka z klasy VIa 

 

Font Resize
Contrast