Stypendium im. Grzesia Hennela

REGULAMIN   STYPENDIUM  im. GRZESIA  HENNELA.

1.Fundatorem Stypendium im. Grzesia Hennela jest Rada Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339.

2.Stypendium może otrzymać uczeń, który odniósł sukces w pokonywaniu własnych słabości.

3.Stypendium to można otrzymać tylko raz w czasie trwania nauki w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339.

4.Do Stypendium mogą kandydować oddzielnie uczniowie z klas 4-6 oraz 7-8. Kapituła decyduje o liczbie przyznanych nagród.

5.W skład Kapituły wchodzą: Dyrektor i członkowie Rady Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339

6.Wszystkie kandydatury muszą wpłynąć do końca kwietnia.

7.Kandydatów wyłaniają nauczyciele w porozumieniu z wychowawcą klasy. Nauczyciel/wychowawca zgłaszający kandydata staje się jego rzecznikiem, przedstawia wizerunek i sukcesy.

8.W przypadku gdyby kandydatem do stypendium było dziecko któregoś z członków Kapituły, musi on zrezygnować z uczestnictwa w obradach I i II etapu eliminacji.

9.W maju Kapituła wysłuchuje rzeczników zgłaszających kandydatów. W czerwcu dokonuje wyboru laureata/laureatów. Obrady kapituły są tajne.

10.Uroczyste ogłoszenie wyniku i wręczenie stypendium odbędzie się w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego.

W roku szkolnym 2021/2022 stypendium imienia Grzesia Hennela otrzymał:

Jan Siedlak z klasy VIIIa

W roku szkolnym 2020/2021 stypendium imienia Grzesia Hennela otrzymał:

Michał Masianis z klasy VIIIa

W roku szkolnym 2019/2020 stypendium imienia Grzesia Hennela otrzymało dwóch uczniów:

Paweł CIecierski z klasy VIIa

 Olaf Kokoszka z klasy VIa