Koncert muzyczny “Pani Mikołajowa”

       Dzieci uczęszczające do świetlicy miały okazję uczestniczyć w koncercie muzycznym poświęconym postaci św. Mikołaja i tematyce świąt Bożego Narodzenia. Podczas koncertu mogliśmy słuchać muzyki granej na wiolonczeli, co było dla uczestników zajęć dużą atrakcją.