Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

Nasz projekt “Warsztaty komunikacji empatycznej i mediacji rówieśniczych opartych o Porozumienie bez Przemocy NVC” uzyskał akceptację Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych w XVI edycji programu „Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne” na rok 2021. Projekt  w formie warsztatów przygotowuje uczniów z sześciu klas do mediacji rówieśniczych. Uczniowie będą ćwiczyć komunikację empatyczną, która jest podstawowym językiem mediacji. Z warsztatów z zakresu komunikacji empatycznej skorzystają również nauczyciele uczący w klasach objętych projektem. Celem projektu jest zmniejszenie częstotliwości rozstrzygania konfliktów za pomocą agresji i nabycie umiejętności wypracowywania rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich uczestników konfliktu.